Trygg och säker hemtjänst

De flesta mår bäst när de får bo kvar hemma. Precis så länge de själva vill. Något som ofta är möjligt om de får den hjälp och det stöd de behöver. Från någon som kan sin sak. Från någon som bryr sig.

Kvinna med LP-skivor

Hur vi tänker

På Humanas hemtjänst ser vi människor som människor, och inte som en ålder eller en diagnos. Vi ser det friska i varje person, vet att alla är olika, och att alla har olika behov av stöd.

Det första vi gör när du väljer Humanas hemtjänst är att gå igenom dina behov och önskemål. Tillsammans med dig och dina anhöriga bestämmer vi hur vårt stöd ska se ut. Du har en egen kontaktman som är den som känner dig bäst och som ansvarar för att hemtjänsten utförs på det sätt vi kommit överens om. Ju mer vi vet om dig och vad du behöver, desto bättre jobb kan vi göra.

Vi vet hur viktigt det är att respektera din personliga integritet. Humana har rötter i personlig assistans och vi är vana att arbeta nära människor och i deras egna hem. Vi försöker alltid ordna så att det är ett bekant ansikte som kommer hem till dig. Vi som jobbar i ditt hem har alltid arbetskläder på oss och dessutom bär vi alltid ID-brickor.

Vi som jobbar på Humana gör det för att vi gillar att arbeta med människor. Vi kommer från olika bakgrunder och med olika erfarenheter. Många av oss är flerspråkiga.

Extra hjälp

Ibland kanske du behöver hjälp med sådant som inte finns i ditt biståndsbeslut från kommunen, t ex hemstädning, fönsterputs eller lättare trädgårdsskötsel. Då kan vi erbjuda extra hjälp genom tilläggstjänster. Tack vare att de flesta hushållsnära tjänster är skattereducerade betalar du enbart hälften av vad många av våra tilläggstjänster skulle kosta i vanliga fall.
Läs mer om hushållsnära tjänster

Välj hemtjänst själv

Om du inte har hemtjänst sedan tidigare vänder du dig först till din kommun. Den som du ska kontakta och som tar beslut om aktuella insatser är biståndshandläggaren.

När du har ett biståndsbeslut om hemtjänst kan du i många kommuner själv välja din hemtjänst genom lagen om valfrihetssystem, LOV. Det gör du genom att kontakta din biståndshandläggare på kommunen. Du kan också kontakta oss direkt så hjälper vi dig. 
Här kan du välja oss.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om vår hemtjänst så är du varmt välkommen att kontakta oss

Välkommen till oss!

Kontakta oss
Sök jobb här