Personlig assistans till barn med funktionshinder

Ett barn med funktionshinder ska kunna leva så likt barn i samma ålder utan funktionshinder som möjligt. Barn har också rätt till personlig assistans.

Vem har rätt till personlig assistans?

Vem som har rätt till personlig assistans bestäm av Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade (LSS). För att få personlig assistans ska man uppfylla vissa kriterier och göra en ansökan till kommunen eller Försäkringskassan.

Ett barn med funktionshinder ska kunna leva så likt ett barn i samma ålder utan funktionsnedsättning som möjligt. Det finns ingen nedre åldersgräns för personlig assistans.

Som förälder till ett barn med personlig assistans har du rätt att bestämma vem som ska arbeta som assistent. Du kan även välja att själv arbeta som personlig assistent åt ditt barn.

Hjälp med att söka personlig assistans

Är du osäker på om ditt barn har rätt till personlig assistans eller vill ni ha hjälp med att söka personlig assistans? Vi har den största samlade juridiska kompetensen i branschen och lång erfarenhet av att söka personlig assistans för barn och ungdomar. Kontakta oss så hjälper vi dig. Vår rådgivning är kostnadsfri.

Kontakta oss
Sök jobb här