LSS - Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade

LSS, Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade, är lagen som styr rätten till personlig assistans bland annat.

Syftet med LSS-lagen är att personer med funktionsnedsättningar ska få det stöd som behövs för att leva ett så självständigt liv som möjligt.

Förutom personlig assistans innehåller LSS-lagen hjälpinsatser som ledsagarservice, rådgivning, daglig verksamhet, kontaktperson, bostad med särskild service (LSS-boende) eller anpassad bostad m.m.

Stöd enligt LSS ansöker man om hos kommunen och/eller Försäkringskassan. Vem som har rätt till personlig assistans och hur du gör för att ansöka om det kan du läsa mer om här. 

Har du frågor om personlig assistans eller LSS så kan du kostnadsfritt ringa vår assistansrådgivning på 020-70 80 87, läs mer om vår rådgivningstjänst här.

Mer om LSS:

Läs mer om LSS hos Vårdguiden

Lagtexten LSS

Personlig assistans hos Humana

LSS-boende hos Humana

Kostnadsfri rådgivning om assistans

Boka föreläsning med oss om LSS

Kontakta oss
Sök jobb här