Frågor och svar efterskottsbetalning

Under hösten 2016 skedde en hel del förändringar hos Försäkringskassan

1 oktober 2016 infördes efterskottsbetalning av assistansersättningen
Assistansersättningen kommer att utbetalas i efterskott istället för i förskott som tidigare. För att övergången ska gå smidigt är det nu av ännu större vikt än tidigare att räkning och tidrapporter inkommer till oss i tid.

Vi får bara skicka en räkning per månad
En annan förändring är att både vi som anordnare och ni som kunder bara får skicka in en räkning för varje redovisad period (månad). Därför är det extra viktigt att det som skickas in till oss är komplett. Alla tidrapporter måste skickas med räkningen. Om en räkning skickas till Försäkringskassan för en viss period utan att alla tidrapporter bifogas finns det risk att alla pengar inte kan utbetalas från Försäkringskassan.

Viktigt att tänka på!
Om ni använder Humanakoll för tidredovisning:
- Om du arbetar som assistent måste du attestera (och på sikt signera) dina arbetade tider senast den 1:a månaden efter att tiden arbetats.
- Du som kund måste attestera dina assistenters tidrapporter, skriva ut räkningen och skicka den till oss underskriven senast den 1:a i månaden efter att assistansen utförts.

Om ni ännu inte använder Humankoll:
- Som assistent skall du senast den 1:a se till att din tidrapport skickas in till oss på Humana.
- Som kund sammanställer du tidrapporternas arbetade tid, skriver under din räkning och skickar den till oss senast den 1:a månaden efter att assistansen utförts.

Brev från Försäkringskassan
I dagarna har alla som har assistans fått ett brev från Försäkringskassan om efterskottsbetalning. Brevet innehåller information om att tidrapporten och räkningen kommer att förändras och att efterskottsbetalning införs från 1:a oktober.
Vi har tidigare informerat om kommande förändringar genom Humana Nytt, webben och e-brev. Nu har många kunder hört av sig med anledning av Försäkringskassans brev. Vi försöker här svara på de vanligaste frågorna. Hör av dig om du har fler frågor.

Frågor och svar efterskottsbetalning

Vad innebär efterskottsbetalning?

Försäkringskassan har sedan personlig assistans infördes 1994 gjort preliminära utbetalningar i förskott för att sedan göra regelbundna avstämningar. Från den 1 oktober får alla anordnare utbetalningen EFTER att assistansen har utförts.

Vad innebär det för mig som kund?
Det är viktigt att du skriver under räkning och attesterar dina assistenters tidrapport den 1:a varje månad. Det är viktigt att det som skickas till oss är komplett. Alla timmar för månaden måste finnas med, annars riskerar vi att inte få betalt från Försäkringskassan. Gör du det kommer allt att rulla på utan konstigheter.

Vad innebär det för mig som assistent?
Attestera/skriv under dina tidrapporter den 1:a varje månad och se till att den når oss på Humana. Var noga med att schemaändringar görs löpande i Humanakoll för att säkerställa att det inte blir fel.
Gör du det i tid, och även kunden attesterar i tid kommer allt att lösa sig fint.

Vad händer om det inte attesteras i tid eller om räkningen skickas in utan att den är komplett?
Om tidrapporterna inte attesteras i tid kommer vi att få vänta på betalning från Försäkringskassan. Om du är sen med attesteringen ökar också risken för att räkning skickas in felaktigt och att ersättning från Försäkringskassan uteblir.

Vad innebär det att tidrapporten förändras och att räkningen är ny?
Det innebär att arbetad tid från 1:a september skall redovisas på de nya blanketterna. Använder ni Humanakoll så anpassas tidredovisningsblanketten i Humanakoll av oss. För dig som redovisar på Försäkringskassans pappersblanketter (tidrapport och räkning) så måste du säkerställa att det är de nya blanketterna. Humana kommer skicka ut nya blanketter till arbetsplatsen.

Du som har Humanakoll
- Tidrapport och räkning kommer att uppdateras utifrån Försäkringskassans anvisningar.
- Ladda ner appen för enklast hantering.
- Ladda ner BankID så blir det lättare för både dig och oss att hantera övergången.

Ladda hem appen Quinyx till din smartphone
- Den fungerar än så länge bara för assistenter då Försäkringskassan inte tillåter digitala signaturer från kunder.
- I appen kan du som assistent få en överblick över ditt schema, få veta vem som jobbar och attestera dina tidrapporter.

Signera med BankID (ladda hem om du inte har)
- Under en övergångsperiod kommer du att godkänna dina tider som du gör idag.
- På sikt kommer det att krävas digital signering från årsskiftet via BankID i Humanakoll. Vi rekommenderar därför att ladda ner BankID redan nu.
- Detta gäller till en början alltså bara assistenter.

Mycket viktigt för alla kunder och assistenter
- Säkerställ att alla timmar är sammanställda när vi ska skicka in tidrapport och räkning till Försäkringskassan.
- Vi har ingen möjlighet att komplettera räkningar efter att de är skickade till Försäkringskassan.
- Mycket viktigt att du attesterar den 1:a i månaden
Vi kommer förse arbetsplatserna som inte använder Humankoll ännu med nya blanketter

Frågor gällande BankID och appen

Kan de som attesterar via datorn fortfarande attestera utan BankID?

Nej. Vår gamla signeringslösning med attestering kommer framöver inte att godkännas. För att kunna skicka in digitala tidrapporter måste de signeras via BankID. Hur länge vår nuvarande lösning är godkänd vet vi inte idag men minst till årsskiftet.

Måste man attestera på det nya sättet redan den 1 oktober?
Eftersom vår nuvarande signeringslösning fortfarande är godkänd kan man attestera på det gamla viset ytterligare en tid. Dock vill vi redan nu påbörja arbetet med att assistenter laddar ner BankID så att övergången sker succesivt när vi har den tekniska lösningen på plats.

Måste kunden skaffa BankID för att kunna attestera tider?
Kunder kan inte godkänna räkningen digitalt så BankID gäller endast för personliga assistenter.

Om man som förmyndare eller god man loggar in för att godkänna i kundens ställe, behöver man då ett BankID?
Nej.

Vem är det som infört detta och varför?
Försäkringskassan. De vill minska felaktiga utbetalningar i framtiden.

Ska man börja med BankID nu i september eller ska man vänta till oktober?
Vi kommer succesivt under hösten införa BankID i Humanakoll. Just nu är vi inne i en utvecklingsperiod och vi återkommer med exakt datum då du kan börja använda det. I avvaktan på detta så vill vi att du skaffar dig ett BankID så att du är redo när möjligheten ges.

Hur går det till rent praktiskt?
Ett BankID är personligt och är kopplat till din bank. Det enklaste är att titta på din banks hemsida för att se hur du går tillväga. Du kan ha ett BankID för din telefon och ett annat för din dator eller surfplatta.
Exakt hur signeringen kommer ske i systemet återkommer vi med. För tillfället arbetar vi med att testa strukturen och genomföra förbättringar.

Hur gör man om man inte har möjlighet på grund av tekniska anledningar/eller inte vill ha något BankID?
Då får du som assistent skriva ut tidrapporten och skriva under den och skicka den till oss på Humana.

Om man inte har möjlighet att ladda hem en app varken till telefon eller surfplatta?
Det går lika bra att använda BankID på en dator.

Kontakta oss
Sök jobb här