Vad är personlig assistans?

Om du har en omfattande funktionsnedsättning och inte själv klarar din vardag kan du ha rätt till personlig assistans. Det innebär att du har en eller flera assistenter som hjälper dig med det du inte klarar av själv. Syftet är att du ska leva ett så självständigt liv som möjligt, på dina egna villkor.

Du som behöver assistans ska själv bestämma hur och vad som ska göras medan assistenten hjälper till med det som du inte klarar av själv på grund av din funktionsnedsättning. Du ska så långt det är möjligt kunna leva ditt liv som alla andra.

Personlig assistans infördes 1994 i Sverige. Det är LSS-lagen (Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade) som reglerar personlig assistans. 

Vem har rätt till assistans?

LSS är en rättighetslag vilket innebär att om du uppfyller vissa kriterier har du rätt till assistans. Du ska tillhöra en så kallad personkrets och behöva hjälp med de grundläggande behoven. Det är din kommun eller Försäkringskassan som gör en objektiv bedömning av dina behov. Du får inte ha fyllt 65 år när du ansöker om assistans.
Läs mer om rätten till personlig assistans.

Hur ansöker jag om assistans?

Ansökan om personlig assistans görs till kommunen eller Försäkringskassan. Det är hur stort behov av hjälp du har som avgör. Om du behöver mer än 20 timmars hjälp med dina grundläggande behov i veckan ansöker du hos Försäkringskassan. Om du behöver mindre än 20 timmar är det istället hos kommunen där du bor som du ansöker.

Hjälp med grundläggande behov avses hjälp med att klä av och på sig, matning, att kommunicera med andra, att sköta sin personliga hygien eller annan hjälp som kräver ingående kunskaper om din funktionsnedsättning.

Om du inte är nöjd med beslutet du får från din kommun eller Försäkringskassan så har du rätt att överklaga.
Läs mer om hur en ansökan går till.

Hur anordnas assistansen?

Du väljer själv hur du vill att din personliga assistans ska anordnas. Det kan vara genom kommunen, i egen regi eller så väljer du att anlita en privat assistansanordnare.

Humana är den största privata assistansanordnaren i Sverige. Det är vi därför att flest personer har valt oss som sin assistansanordnare. Vill du veta mer om vad vi erbjuder så kan du läsa mer om det här. 

Mer om assistans

Om du vill läsa mer om personlig assistans och senaste nytt inom branschen kan vi tipsa om Assistanskoll. Här finns artiklar, intervjuer, aktuell statistik och en jämförelsetjänst av olika privata anordnare.

Du är självklart välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar som rör personlig assistans. Med över tio års erfarenhet kan vi svara på det mesta!

Kontakta oss
Sök jobb här