Presskontakt

För övergripande frågor kontakta:

Patrik Silverudd, Pressansvarig
patrik.silverudd@humana.se
Telefon: 0766-11 21 11 

Jonatan Arenius, Kommunikationsansvarig personlig assistans
jonatan.arenius@humana.se 
Telefon: 0704-10 56 11 

Helena Pharmanson, Kommunikationschef
helena.pharmanson@humana.se 
Telefon: 08-599 299 05 eller 0734-344 644

Assistansverksamheten:

Harald Wessman, affärsområdeschef
harald.wessman@humana.se
Telefon: 019-760 86 00 eller 0700-22 28 27

Äldreomsorg:

Eva-Lotta Sandberg, affärsområdeschef
eva-lotta.sandberg@humana.se

Telefon:  0707-33 88 55

Individ & familjeomsorg och LSS:

Claus Forum, affärsområdeschef
claus.forum@humana.se
Telefon: 0705-14 39 55

Verksamhet i Norge:

Mona Lien, affärsområdeschef
mona.lien@human-care.no
Telefon: +47 481 29 795 Kontakta oss
Sök jobb här