Verksamhet

Humana har verksamhet inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och LSS-boenden. Inom personlig assistans och är vi idag den största privata aktören.

Individ- och familjeomsorg samt LSS

Humana är ledande inom individ- och familjeomsorg i Sverige och erbjuder vård och behandling till alla åldersgrupper inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete. Våra medarbetare har lång erfarenhet och specialkompetens inom bland annat psykiatri, trauma, krishantering och missbruk. Storleken och bredden på vår verksamhet innebär att vi har lätt att hitta en lösning som utgår från varje individs särskilda behov och förutsättningar. Vår forskningsenhet utvecklar egna metoder och instrument för utvärdering och samarbetar med ledande högskolor. 

Läs mer om vår individ- och familjeomsorg och LSS-boenden.

Personlig assistans

Vi har över tio års erfarenhet av verksamhet inom personlig assistans för personer med funktionsnedsättningar. Personlig assistans är en kundvalsmarknad och vi är stolta över att en majoritet av våra kunder valt oss efter rekommendationer från en annan kund. Vår ledande position har vi nått genom en kombination av att ständigt sätta individen i fokus och ett konsekvent kvalitetsarbete. När vi frågar våra kunder varför de väljer oss så återkommer ständigt ett ord som ett av de viktigaste - trygghet. 

Läs mer om personlig assistans hos Humana

Äldreomsorg 

Utifrån kundens egna förutsättningar, behov och önskemål erbjuder vi individanpassad äldreomsorg. Äldreomsorg består av verksamhetsområdet vård- och omsorgsboenden. Vårt arbetssätt och inställning inom äldreomsorg genomsyras av värdegrunden som vi arbetat intensivt med under de senaste åren. Våra medarbetare har stort inflytande över hur verksamheten styrs och kan anpassa arbetet utifrån kundens önskemål, behov och förväntningar.

Läs mer om våra äldreboenden 

Skola och korttidsverksamhet

Habiliteket i Täby i norra Stockholm erbjuder förskola, grundsärskola och korttidsverksamhet för barn med flerfunktionsnedsättning. Här finns engagerade och kunniga medarbetare. Glädje och trygghet är viktiga ledord för verksamheten.

Läs mer om Habiliteket

Humana i Norge

I Norge har Humana verksamhet för barn och unga med boenden, familjehemsverksamhet och öppenvård; psykiatrisk omsorg för äldre och personlig assistans.

Läs mer om Humana i Norge på vår norska webb

Humana i Finland

Humana har verksamhet inom individ- och familjeomsorg (2016) och äldreomsorg (2017) genom bolaget Arjessa

Kontakta oss
Sök jobb här