Styrelse

Per Båtelson

Per Båtelson

Ordförande
Per Båtelson är styrelseordförande för Humana sedan 2014 och var dessförinnan ledamot sedan 2008. Per är även ledamot av Oriolas styrelse i Finland och ordförande i IVBAR. Tidigare var Per styrelseledamot och medgrundare av Global Health Partner och dessförinnan koncernchef för Capio. Per har omfattande bransch och affärserfarenhet från internationella massa-, pappers-, kemi- och bioteknikföretag. Han har en civilingenjörsexamen i teknisk fysik från Chalmers tekniska högskola.

Helen Fasth Gillstedt

Helen Fasth Gillstedt

Ledamot
Helen Fasth Gillstedt är VD för Blong AB och även styrelseledamot i Samhall, AcadeMedia, Handelsbankens fonder, Svefa Holding och Sjölunda Gård. Hon är medlem i Rädda Barnen Sveriges Advisory Board. Helen har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Wojciech Goc

Wojciech Goc 

Ledamot
Wojciech Goc är partner på, och en av grundarna av Argan Capital. Han har tidigare arbetat med bland annat investeringsrådgivning. Han har en MBA från Texas Christian University och en MA i ekonomi från Akademia Ekonomiczna in Poznan (Polen).

Per Granath

Per Granath

Ledamot 
Per Granath var VD för Humana mellan 2006 och 2015. Dessförinnan var Per VD för börsnoterade bolaget Intellecta. Tidigare har Per arbetat bl a med finansiering på Handelsbanken i bolag inom Life Science och tjänstesektorerna. Per är civilingenjör i kemi från KTH och har läst ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg.

Simon Lindfors

Simon Lindfors

Ledamot 
Simon Lindfors är nordisk rådgivare till Advent International. Simon har lång erfarenhet från att arbeta med investeringar för Apax Partners och IT Provider där han varit delaktig och ansvarig för ett antal hälsovårdsinvesteringar såsom t ex Capio och Unilabs. Simon har en MBA från Handelshögskolan i Stockholm och University of St. Gallen.

Maria Nilsson

Maria Nilsson

Ledamot 
Maria Nilsson var styrelseordförande för Humana mellan 2006 och 2014. Hon har egen konsultverksamhet med fokus på tjänste- och affärsutveckling i tillväxtföretag. Maria har lång erfarenhet från bemanningsbranschen, med bl a 15 år i Manpowergruppen. Maria har genom sitt styrelseuppdrag i Samhall ett stort intresse för sysselsättningsfrågor för personer med funktionsnedsättningar.

Lloyd Perry

Lloyd Perry

Ledamot 
Lloyd Perry är partner på, och en av grundarna av, Argan Capital. Lloyd har i tidigare tjänster arbetat som rådgivare vid investeringar. Han har en MBA från The University of Chicago Graduate School of Business och en BA från Northwestern University.

Ulrika Östlund

Ulrika Östlund

Ledamot
Ulrika Östlund är tidigare VD och koncernchef för INOM-gruppen. Dessförinnan var hon delägare och VD i Rengsjö Vårdcenter och Neuropsyk Bollnäs AB. Ulrika är även styrelseledamot i och ägare till den enskilda firman Q-IT AB. Hon är systemvetare med kompletterande ekonomistudier vid Mittuniversitet i Östersund.

Kontakta oss
Sök jobb här