Styrelse

Per Båtelson
Per Båtelson

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2008. Ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet.

Utbildning: Teknisk fysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Kurser i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Internationella Engelska Skolan AB, IVBAR AB och SCI Innovation AB. Styrelseledamot i MedGroup Oy och Polybiocept AB.

Läs mer om Per Båtelson

Helen Fasth Gillstedt

Helen Fasth Gillstedt

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2014.
Ordförande i revisionsutskottet. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Studier i Hållbar Samhällsutveckling vid Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs mer om Helen Fasth Gillstedt

Per Granath

Per Granath

Ledamot 

Styrelseledamot sedan 2006. Medlem i revisionsutskottet.
Civilingenjörsexamen med inriktning kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Kurser i ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms universitet. Healthcare Management vid Harvard Business School, Paris.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Salktennis. Styrelseledamot i Capacent Holding (publ), Föreningen Vårdföretagarna, Svefa Holding AB (publ), G&S Fastigheter i Sverige AB.

Läs mer om Per Granath

Lloyd Perry

Lloyd Perry

Ledamot 

Styrelseledamot sedan 2008.
Medlem i ersättningsutskottet. Master of Business Administration vid University of Chicago, Graduate School of Business. Bachelor of Arts i ekonomi och historia vid Northwestern University, Evanston Illinois.

Läs mer om Lloyd Perry

Ulrika Östlund

Ulrika Östlund

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2014.
Medlem i ersättningsutskottet. Utbildning: Systemvetenskap med kompletterande ekonomistudier vid Mittuniversitetet i Östersund.

Läs mer om Ulrika Östlund

Monica Lingegård

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2017.
Medlem i ersättningsutskottet. Civilekonom från Stockholms Universitet.

Läs mer om Monica Lingegård

Kirsi Komi

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2017.
Medlem i revisionssutskottet. Juristexamina, LL.M Master of Laws från Helsingfors Universitet

Läs mer om Kirsi Komi

Kontakta oss
Sök jobb här