Styrelse

Per Båtelson
Per Båtelson

Styrelseordförande

Styrelseordförande sedan 2014 och styrelseledamot sedan 2008. Ordförande i ersättningsutskottet och medlem i revisionsutskottet.

Utbildning: Teknisk fysik vid Chalmers Tekniska Högskola. Kurser i företagsekonomi vid Göteborgs Universitet.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Internationella Engelska Skolan AB, IVBAR AB och SCI Innovation AB. Styrelseledamot i MedGroup Oy och Polybiocept AB.

Läs mer om Per Båtelson

Helen Fasth Gillstedt

Helen Fasth Gillstedt

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2014.
Ordförande i revisionsutskottet. Civilekonom vid Handelshögskolan i Stockholm. Studier i Hållbar Samhällsutveckling vid Stockholms Universitet och Kungliga Tekniska Högskolan.

Läs mer om Helen Fasth Gillstedt

Per Granath

Per Granath

Ledamot 

Styrelseledamot sedan 2008.
Civilingenjörsexamen med inriktning kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan. Kurser i ekonomi vid Handelshögskolan i Göteborg och Stockholms universitet. Healthcare Management vid Harvard Business School, Paris.

Andra pågående uppdrag: Styrelseordförande i Aktiebolaget Salktennis. Styrelseledamot i Capacent Holding (publ), Föreningen Vårdföretagarna, Svefa Holding AB (publ), G&S Fastigheter i Sverige AB.

Läs mer om Per Granath

Lloyd Perry

Lloyd Perry

Ledamot 

Styrelseledamot sedan 2008.
Medlem i ersättningsutskottet. Master of Business Administration vid University of Chicago, Graduate School of Business. Bachelor of Arts i ekonomi och historia vid Northwestern University, Evanston Illinois.

Läs mer om Lloyd Perry

Ulrika Östlund

Ulrika Östlund

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2014.
Medlem i ersättningsutskottet. Utbildning: Systemvetenskap med kompletterande ekonomistudier vid Mittuniversitetet i Östersund.

Läs mer om Ulrika Östlund

Monica Lingegård

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2017.
Medlem i ersättningsutskottet. Civilekonom från Stockholms Universitet.

Läs mer om Monica Lingegård

Kirsi Komi

Ledamot

Styrelseledamot sedan 2017.
Medlem i revisionssutskottet. Juristexamina, LL.M Master of Laws från Helsingfors Universitet

Läs mer om Kirsi Komi

Kontakta oss
Sök jobb här