Det ledande privata idédrivna omsorgsföretaget

På Humana är vi övertygade om att passionerad omsorg och privat ägande kan gå hand i hand. Det är ingen motsättning - tvärtom – det är just våra resurser och vår kapacitet som ger oss ökade möjligheter att skapa hög kvalitet till rimliga kostnader.

Våra värderingar ligger till grund för vårt dagliga arbete och är centralt för allt vi gör. Humanas vinst återinvesteras i verksamheten och ger därmed möjligheter för oss att jobba långsiktigt och säkra behovet av omsorgstjänster för allt fler, på allt fler platser.

Vi vill förena högkvalitativ omsorg med ett privat ägande, med andra ord använda våra resurser till att förverkliga alla de idéer vi brinner för. Idéerna är bränslet i vår dagliga rörelse framåt, att ytterligare förbättra verksamheten på alla områden.

Ledande

De senaste tio åren har Humana gått från att vara ett mindre, nischat företag inom personlig assistans, till att idag vara rikstäckande och spänna över tre specialiserade områden. Idag är Humana ett komplett omsorgsföretag med personlig assistans, äldreomsorg, LSS-boenden och individ- och familjeomsorg.

Det är med stor ödmjukhet vi använder begreppet ledande företag, men inte desto mindre är det vår ambition att Humana ska vara just det. Att vara ledande behöver inte nödvändigtvis innebära att vara störst. För oss innebär ledande främst att vara den som leder utvecklingen av verksamheten genom att hela tiden ligga i framkant, hitta nya vägar och omsätta bra idéer i den dagliga verksamheten för kundens bästa.

Vi förstår vikten av att bevisa vårt existensberättigande varje dag. Som den största aktören på två av de tre delmarknader där vi är verksamma, har vi ett särskilt ansvar som förebild i branschen.

Kontakta oss
Sök jobb här