Kort om Humana

Humana är Sveriges ledande privata idédrivna omsorgsföretag. Vi är cirka 15 000 medarbetare i Sverige, Norge och Finland som arbetar efter samma vision, Alla har rätt till ett bra liv.

Om företaget

Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans samt äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS. I Sverige är Humana marknadsledande inom individ- och familjeomsorg och personlig assistans. I Norge och Finland är Humana den näst största utföraren av tjänster inom individ- och familjeomsorg.

Vision
Alla har rätt till ett bra liv.

Målsättning
Den självklara utföraren av omsorgstjänster för kunder, klienter och beställare med höga kvalitetskrav.

Värderingar
Engagemang, Glädje, Ansvar.

Kontaktinformation

Humana AB
Organisationsnummer: 556760-8475 
Bolagsform: Aktiebolag (publ)
VD: Rasmus Nerman

Besöksadress:
Warfvinges väg 39
112 51 Stockholm
Tel: 08-599 299 00
info@humana.se

Ägare, ledning och styrelse: 

Humana är börsnoterat på Nasdaq Stockholm med Argan Capital som majoritetsaktieägare. Därutöver har Humana idag en bred aktieägarbas bestående av svenska och internationella institutionella investerare, och privatpersoner. En stor del av aktieägarbasen består av nordiska kapitalförvaltare och pensionsfonder, samt tusentals småsparare och Humanas anställda. Fullständig ägarbild finns i på vår webbplats för investerare.

Företagsledning
Styrelse

Ekonomi

Bokslut och ekonomiska nyckeltal finns i vår årsredovisning samt på vår webbplats för investerare.

Medarbetare

Medelantalet heltidsanställda 2016 i Sverige och Norge var
antalet medarbetare drygt 15 000. Antalet chefer är ca 500. 

Humana är medlem i Vårdföretagarna och följer kollektivavtalet för Bransch E och F.

Inom koncernen finns en rad olika specialistkompetenser som läkare, psykologer, sjuksköterskor, beteendevetare, socionomer, undersköterskor, jurister, psykiatriker m.m. Humana arbetar löpande med kompetensutveckling. 

Sjukfrånvaro 

Hemtjänst: 5,7% (2015, korttidsfrånvaro)
Äldreboende och LSS: 4,72 % (sep-nov 2015, korttidsfrånvaro)
Individ och familj: 5,6 % uppdelat på långtid 1,9% och korttid 3,7% (2015)
Personlig assistans: 5,1 % (2015) 

Beräkningsgrund: antal sjuktimmar av det totala antalet arbetade timmar. 

Våra verksamheter

Individ & Familj

Humana Individ & Familj erbjuder boende, vård och behandling inom psykiatri och psykosocialt förändringsarbete till familjer och individer inom alla åldersgrupper. Humana tecknar individuella placeringsavtal med kommunerna för varje klient och är kvalificerad genom ramavtal. Humana är den främsta aktören i att kunna erbjuda en rikstäckande vårdfläta med hög kompetens inom psykosocial problematik och psykisk ohälsa hos barn och unga. Humana bedriver HVB, jour­- och familjehem, särskilda boenden, öppenvård och stödboenden men även bostäder med särskild service i egen regi.

Medelantalet anställda uppgick 2015 till 1 795 och medelantalet placeringar var 1 659.

Våra enheter inom individ och familj

Personlig assistans

Humana Personlig Assistans erbjuder personlig assistans till personer med funktionsnedsättning för att de ska klara vardagen och ge dem möjlighet till att leva ett liv som andra. Humana har kunder i alla åldrar och en stor del av kunderna, omkring en tredjedel, är barn. Humana är Sveriges största och ledande privata utförare av personlig assistans och har ett rikstäckande nätverk med regionala och lokala kontor.

Medelantalet anställda uppgick 2015 till 5 313 och medelantalet kunder till 1 952.

Adresser till våra kontor och kontaktpersoner inom personlig assistans 

Äldreomsorg

Humana bedriver individanpassad äldreomsorg baserad på klienternas egna förutsättningar, behov och önskemål. Humana bedriver äldreomsorg med särskilda boenden för äldre. Humanas ambition är att bli en kvalitetsmässigt ledande äldreboendeoperatör med fokus på boenden i egen regi. Inom affärsområdet drivs även bostäder med särskild service samt särskoleverksamhet.

Medelantalet heltidsanställda 2015 uppgick till 1 640 och antalet kunder till 3 499.

Våra äldreboende finns också presenterade på seniorval.se.

Norge

Humana i Norge erbjuder boende, vård och behandling inom psykosocialt förändringsarbete till familjer och barn och unga. Humana bedriver också personlig assistans utifrån tillstånd i 48 kommuner och viss verksamhet inom omsorg för funktionsnedsatta i både heltidsbemannade boenden samt genom avlastningstjänster.

Medelantalet heltidsanställda 2015 uppgick till 393 och medelantalet klienter till 202.

Humana i Finland

Sedan maj 2016 har Humana även verksamhet inom individ- och familjeomsorg i Finland genom bolaget Arjessa

Kvalitetsarbete

Humanas målsättning är att vara det självklara valet för kunder och beställare med höga kvalitetskrav. För att kunna leva upp till både deras och våra egna högt ställda förväntningar arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med kvalitetsarbete.
Läs mer om vårt kvalitetsarbete

Kontakta oss
Sök jobb här