Kvalitet

Humanas målsättning är att vara det självklara valet för kunder och beställare med höga kvalitetskrav. För att kunna leva upp till både deras och våra egna högt ställda förväntningar arbetar vi kontinuerligt och systematiskt med kvalitetsarbete.

Två personer på ett av våra äldreboenden

Vi har fyra grundläggande hörnstenar i vårt kvalitetsarbete:

Evidensbaserade metoder

Vård och omsorg ska i största möjliga utsträckning bygga på vetenskapligt underlag. Därför arbetar våra specialister med medicinsk och psykosocial vård och behandling samt omvårdnad utifrån evidensbaserade metoder. Humana driver och medverkar i flera forskningsprojekt tillsammans med universitet och högskolor.

Individuella lösningar

Alla har rätt till ett bra liv. Det är vår vision. För att leva upp till den låter vi alltid våra kunder och klienter komma i första hand. Alla våra verksamheter bygger på respekt för människors integritet och självbestämmande. Ingen individ är den andra lik. Därför måste också våra lösningar vara individuella och unika.

Hög kompetens

Humanas medarbetare är grunden i vår verksamhet. Därför är det viktigt att ge dem en tillfredsställande arbetsmiljö och kontinuerlig kompetensutveckling. Bland våra medarbetare finns psykologer, läkare, socionomer, jurister, sjuksköterskor, undersköterskor och behandlingsassistenter. Våra medarbetare har många års praktisk erfarenhet av vård och omsorg.

Humanas värdegrund

Humanas värdegrund genomsyrar allt vi gör. Arbetet med värdegrunden är en central utgångspunkt såväl i den strategiska planeringen som i den dagliga kontakten med kunder, klienter och beställare. Vår främsta konkurrenskraft är våra medarbetares engagemang, glädje och vilja att ta ansvar.

Kontakta oss
Sök jobb här

Kontakt

Eva Nilsson BågenholmEva Nilsson Bågenholm
Kvalitetsdirektör
070-000 18 55
Skicka e-post


Individ och familj
Eva Lindblad
kvalitetschef

Personlig assistans
Ulrika Hanusek
kvalitetschef 

Äldreomsorg
Titti Tedenryd
kvalitetschef 

Norge
Ann Eirin Lieng
kvalitetschef 

Finland
Matti Kauppi
kvalitetschef