Jour personlig assistans

För dig som är kund inom personlig assistans har vi jour om något oförutsett skulle hända.

Jour och bemanning

Öppet kl. 06.00- 23.00 utanför kontorstid, alla dagar.
Telefon 020 - 120 00 65

Här tar vi emot akuta bemanningsfrågor som inte kan lösas inom gruppen under kontorstid eller med hjälp av arbetsledning/arbetsledare på plats.

Krisnummer
Öppet kl. 23.00 - 06.00, alla dagar
Telefon 0771 - 18 10 08

Här hanterar vi krissituationer som uppstår som svåra olyckor, dödsfall, situationer med hot och våld, allvarliga kränkningar och konflikter. Vi hanterar inga bemanningsfrågor via vårt krisnummer.

Observera att journumren ovan enbart gäller vår verksamhet inom personlig assistans.

Kontakta oss
Sök jobb här