Synpunkter och klagomål

Vi strävar alltid efter att bli bättre på det vi gör och att alla i vår verksamhet behandlas med respekt. Vi är måna om att våra kunder får den omsorg de har rätt till. Därför är det ovärderligt för oss att få in synpunkter och åsikter på våra verksamheter.

Assistansverksamhet

Vår assistansverksamhet har regionala kundombud dit kunder och medarbetare kan vända sig med synpunkter och klagomål eller för att rapportera inträffade avvikelser eller missförhållanden.

Här når du ditt närmaste kundombud:
Telefonnr växeln: 08-599 299 00
E-post: synpunkt@humana.se

Äldreomsorg

För vår verksamhet inom äldreomsorg har vi istället ett webbaserat formulär som kan fyllas i och skickas direkt på webben. Formuläret och kontaktuppgifter finns här.

Individ och familjeomsorg

Om du har synpunkter eller klagomål på vår individ- och familjeomsorg så kan du lämna dem här.

Övriga verksamheter

För synpunkter och frågor som rör någon av våra andra verksamheter skicka ett e-postmeddelande till info@humana.se

Kontakta oss
Sök jobb här