Medarbetarna gör skillnad. Varje dag.

Det är våra medarbetare som är Humana. Det är våra medarbetares engagemang, kompetens och glädje som skapar förtroende hos våra kunder eller klienter och gör dem nöjda och trygga. Därför är det självklart för oss att ständigt utveckla och förbättra oss som arbetsgivare – våra medarbetare är det viktigaste vi har.

Två medarbetare inom hemtjänst sitter och pratar

Våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i våra kunders vardag är det som präglar Humana. I grunden finns våra värderingar och vår kultur som genomsyrar allt vi gör.

Humana är en lärande organisation och för att utvecklas är det avgörande att vi lyssnar på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer. Våra medarbetare ska känna sig delaktiga, att de kan påverka och att de vill och vågar ta eget ansvar. Vi strävar efter ett verksamhetsnära ledarskap där beslut i största möjliga mån tas decentraliserat. Ett av Humanas viktigaste strategiska mål är att vara en attraktiv arbetsgivare som både attraherar, behåller och utvecklar medarbetare.

Inom Humana är konkurrenskraftiga löner, pensionsavsättningar och försäkringar en självklarhet. Genom kollektivavtal och ett levande fackligt samarbete skapar vi förutsättningar för bästa möjliga anställningstrygghet bland våra medarbetare. Även vår storlek bidrar till att vi kan erbjuda en tryggare anställning.

NMI ett viktigt verktyg

Humana genomför regelbundet NMI-undersökningar (Nöjd-Medarbetar-Index). Detta är ett sätt att konkret mäta och följa upp våra medarbetares intryck av Humana som arbetsgivare och ett viktigt verktyg i vår ständiga strävan att förbättra oss.

Inom Humana finns goda förutsättningar för både kompetens- och karriärutveckling. Med flera verksamhetsområden och många anställda kan vi erbjuda varierande karriärvägar vilket leder till stor flexibilitet när det gäller att möta medarbetares önskemål om att pröva nya arbetsuppgifter och ändå stanna kvar i koncernen.

Sök jobb hos oss här

Kontakta oss
Sök jobb här