Humana satsar på ständig kompetensutveckling

Inom Humana är vi övertygade om att kompetensutveckling i olika former leder till både ökad arbetsglädje och trygghet hos medarbetare, kunder och klienter.

Inom hela koncernen arbetar Humana Akademin med att löpande erbjuda kompetensutveckling utifrån den enskilda medarbetarens och verksamhetens behov.

Olika typer av lärande

Ett av Humanas värdeord är engagemang och det genomsyrar även hur vi ser på kompetensutveckling. Genom att blanda olika typer av lärande i form av traditionellt lärande, webbaserad utbildning, handledning och lärande i det dagliga arbetet, ökar engagemanget hos våra medarbetare att vilja lära och utvecklas.

Webbaserad utbildning

Webbaserad utbildning uppskattas högt av våra medarbetare. Det ger en valmöjlighet att utveckla sin kompetens när och var man vill så länge det finns tillgång till dator, mobil eller surfplatta. I Humana Akademins Lärportal samlar vi alla webbutbildningar och 2014 genomfördes 4800 utbildningar via Lärportalen.

Introduktion och ledarskap i fokus

Områden vi lägger stort fokus på är introduktion och ledarskap. Att få en bra start där man känner sig trygg i sin arbetsroll är viktigt för oss. Vi erbjuder därför alla nyanställda att genomföra webbaserade introduktionsutbildningar. Beroende på i vilket av Humanas affärsområde man arbetar får man en anpassad webbaserad grund som ger en övergripande bild av vår verksamhet samt praktiska tips i yrkesrollen.

Starka och trygga ledare är något vi ser som viktigt och har därför riktade utvecklingsinsatser inom bland annat ledarskap, arbetsrätt, arbetsmiljö och rekrytering.

Kontakta oss
Sök jobb här