Rätt kultur en förutsättning

Våra medarbetares stora engagemang för att göra skillnad i våra kunders vardag är det som präglar Humana.

För att fortsätta ta initiativ till att stärka och utveckla kvaliteten för våra kunder är det avgörande inom Humana att lyssna på våra medarbetares synpunkter, tankar och idéer.

Arbetar man på Humana ska man känna sig delaktig, känna att man kan påverka. Vi har en tillåtande kultur där det är viktigt att man vill och vågar ta ansvar. På samma sätt ska ledning och chefer lyssna och agera utifrån medarbetarnas synpunkter.

Trots att Humana numera är en stor omsorgsaktör i Sverige råder det fortfarande en kultur av entreprenörskap. Prestigelöshet, bristen på hierarkier och överföring av beslutsmandat ut i organisationen är viktiga delar i Humanas kultur. Medarbetarna uppmuntras att ta beslut utifrån värdegrunden och sin egen kompetens; att föreslå förbättringar och sedan få vara delaktig i den utveckling som följer.

Kontakta oss
Sök jobb här