Humana Academy

Vi bedriver och samordnar utbildningar och handledningsuppdrag. Dessutom är vi en stödfunktion för koncernens skol- och FoU-frågor.

Humana Academy har en lång tradition av att bedriva internutbildningar för Humanas anställda, bland annat med hjälp av digitala lösningar via Humana Academys Lärportal.

Verksamheten utvecklas nu snabbt och det finns idag ett 100-tal utbildningar varav ett 40-tal är webb-baserade. Utbildningar finns bland annat inom följande områden: bemötande, kvalitet, funktionsnedsättningar, behandlingsmetoder och IT-system.

Humana Academy erbjuder möjligheter till skräddarsydda utbildningar och handledningsstöd. Efterfrågan om att få ta del av utbildningsutbudet från andra i branschen är stor och successivt öppnar vi nu upp denna möjlighet.

Är du anställd inom Humana så når du ett stort utbildningsutbud via Humana Academys Lärportal. Inloggningsuppgifter får du i samband med anställningen.

Verksamheten inom Humana Academy är i en expansiv fas och inom kort kommer en ny hemsida med mer information för både dig som jobbar inom Humana men även för dig som vill ta del av vårt utbud.

För att få mer ingående information om på vilket sätt Humana Academy kan bistå med lärande och kompetensutveckling så är du välkommen att kontakta oss.

Christina Leander, chef för Humana Akademin, christina.leander@humana.se, 072-714 51 40.

Erika Kjellberg, kompetensutvecklare - ansvarig för digitalt lärande och Humana Academys Lärportal erika.kjellberg@humana.se, 070-723 09 21

Humanas växel 08-599 299 00, info@humanaakademin.se.