Humana Akademin

Humana Akademin erbjuder och tillhandahåller kompetensutveckling för Humanas medarbetare. Arbetsuppgifter kopplade till yrkesrollen personlig assistent utgår alltid från den person assistenten är anställd att assistera - kunden. Kunskapsbehovet hos de anställda kan därför se väldigt olika ut.

Vi vill att personliga assistenter på Humana ska känna trygghet i sin yrkesroll, vidhålla sitt engagemang och trivas i sin arbetssituation. Humana Akademins tjänster är ett naturligt stöd i arbetet med kompetensutveckling där vi erbjuder olika former av lärande.

I Humana Akademins lärportal finns ett flertal webbutbildningar och information, som ger dig riktlinjer för att utvecklas inom din yrkesroll. Inlogg till lärportalen får du automatiskt när du blir anställd på Humana.

Humana Akademin erbjuder också skräddarsydda och traditionella utbildningar där behov finns. Via vårt kontaktnät med många professionella utbildare inom olika diagnoser kan vi tillhandahålla föreläsning och handledning för mindre assistentgrupper.

För att få mer ingående information om på vilket sätt Humana Akademin kan bistå med lärande och kompetensutveckling är du hjärtligt välkommen att kontakta oss.

Med vänliga hälsningar

Humana Akademin
08-599 299 00
info@humanaakademin.se