Hållbarhet och samhällsansvar

Allt högre krav ställs på företag avseende hållbarhet och samhällsansvar, inte minst inom den skattefinansierade välfärdssektorn och särskilt området vård och omsorg. För Humana är hållbarhetsarbetet en självklar, långsiktig och värdeskapande del av verksamheten och ett sätt att ta socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar.

Humanas företagskultur genomsyras av dess värdegrund som bygger på medarbetares ansvar, engagemang och glädje. Humana arbetar kontinuerligt och aktivt med värdegrunden för att integrera dess budskap i introduktioner, arbetet i vardagen, i dialoger om dilemman och genom värdegrundsambassadörer.

Humana verkar efter visionen "Alla har rätt till ett bra liv". Detta synsätt gäller för såväl de individer som Humana har ansvar att hjälpa som för dess personal. De internationellt erkända mänskliga rättigheterna är en självklar grund och utgångspunkt i Humanas arbete. Dessa grundläggande rättigheter uttrycks bland annat i Förenta Nationernas barnkonvention och allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna.

Kontakta oss
Sök jobb här