LSS-boende

Våra LSS-boenden finns till för dig som inte kan bo själv, som behöver stöd för att kunna leva ditt liv och må bra. De finns till för dig som vill ha ett boende som är ditt alldeles eget, men där du kan få stöd dygnet runt, sju dagar i veckan.

Charlie lagar mat

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ingår insatsen "bostad med särskild service för vuxna". Det kan vara servicebostäder och gruppbostäder. En gruppbostad består av lägenheter grupperade kring gemensamma utrymmen, där service och omvårdnad kan ges alla tider på dygnet. En servicebostad består av ett antal lägenheter med gemensamma utrymmen och med tillgång till gemensam service dygnet runt. En servicebostad är som en mellanform av självständigt boende och lägenhet i gruppbostad. Vi driver våra LSS-bostäder på uppdrag av kommunen i Uppsala, Borås, Örebro och Vellinge. I Hässleholm, Uppsala, Södertälje, Gävle och Sala driver vi boenden i egen regi.

Självbestämmande och delaktighet

Vi som jobbar i ditt hem följer självklart alla lagar och grundprinciper gällande dina rättigheter där självbestämmande och delaktighet står i fokus. Utöver det har vi ett starkt värdegrundsarbete som utgår från vår vision, Alla har rätt till ett bra liv. Vår vision är en tydlig vägvisare i vår människosyn och vår inställning till våra uppdrag.

Dessutom har vi inom LSS valt att jobba enligt Socialstyrelsens nationella värdegrund för äldre. Det betyder att vi samarbetar med våra kollegor inom äldreomsorgen och använder oss av samma metoder i värdegrundsarbetet. Alla boenden har en värdegrundsledare och arbetet pågår ständigt och på olika sätt.

Kontakta oss
Sök jobb här