Bo hos oss

Våra LSS-boenden finns till för människor som behöver stöd och hjälp i sitt eget hem för att uppleva goda levnadsvillkor.

I lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ingår insatsen "bostad med särskild service för vuxna". Det kan vara en servicebostad eller en gruppbostad. För att få en plats på ett boende är det biståndshandläggaren på kommunen du eller dina anhöriga ska kontakta. Du är såklart alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller vill veta mer om oss.

Att flytta in

Vår ambition är att träffa dig innan inflyttningen och samverka med dig och de personer som finns runt dig. Vi vill att du ska ha möjlighet att besöka oss innan du flyttar in så att du kan känna dig helt trygg. Att byta boende kan vara en stor förändring och då är det skönt att göra det i sin egen takt. Genomförandeplanen upprättas inom två veckor efter inflyttning. Det brukar vara bra att lära känna varandra bättre och få tid att fundera på vad din genomförandeplan ska innehålla. Inom de två första veckorna utses också din kontaktman.

Du flyttar till en egen lägenhet där du själv bestämmer hur du vill inreda för att trivas och känna dig hemma.

Kontakta oss

Vi driver LSS-boende i Uppsala, Örebro, Hässleholm och Falkenberg. Kontaktuppgifter till våra olika boenden hittar du under Våra LSS-boenden. Du når oss också via vår växel 08-599 299 00. 

Kontakta oss
Sök jobb här