Marte Meo-utbildning

Målgrupp:
De som har en grundutbildning inom psykosocialt arbete/ pedagogik och som har ett arbete där Marte Meo-metoden är en lämplig arbetsform.

Omfattning:
Totalt omfattar utbildningen 144 timmar under fyra terminer, en heldag en gång i månaden.

Kostnad:
11 000 kr per termin exkl. moms och examination.

Kursstart:
31 januari 2017. Sista dag för anmälan 15 december 2016.

Gå direkt till anmälan

Mål:
Efter genomgången utbildning ska kursdeltagare självständigt kunna arbeta som Marte Meo-terapeut/ Marte Meo-vägledare.

Undervisningsformer:
Föreläsningar, handledning och litteraturseminarier.

Föreläsningar:
Teorigenomgångar av Marte Meo–modellen, kontextuell teori (sammanhangsmarkering), samspelsteori, anknytningsteori, affektteori samt salutogen teoribildning.

Handledning:
Tyngdpunkten i utbildningen ligger på handledning i mindre grupper där kursdeltagarna får arbeta med egna ärenden enligt Marte Meo-metoden.

Litteraturseminarier:
Kursdeltagarna diskuterar utifrån en given struktur litteratur som sedan redovisas genom skrivna rapporter.

Examination:
Sker av en licensierad supervisor och tid för detta tillkommer. För att bli godkänd som Marte Meo-terapeut ska man ha deltagit i undervisningen samt arbetat under handledning med minst fem ärenden. Examinationen innebär att man dels redovisar två ärenden med hjälp av videoinspelningar samt redovisar samtliga ärenden skriftligt.

Utbildare:
Utbildningen genomförs av certifierad Marte Meo-handledare.

Anmälan

Fill out my online form.

Har du frågor är du välkommen att kontakta Carina Söderström, 070-205 73 97, carina.soderstrom@humana.se

Kontakta oss
Sök jobb här