Anknytningsbaserad familjeterapi - ABFT

Kursen är nu fullbokad!

ABFT är en familjeterapeutisk metodik, beprövad och utforskad i USA på framförallt ungdomar med depression och suicidalitet. Den har fått stor spridning i Sverige och används framförallt inom ungdomspsykiatrin och socialtjänsten. Om ni ska implementera metoden på er arbetsplats så är det en fördel att arbetsledare och kollegor deltar i introduktionsdagen så att arbetsplatsen får förståelse för och kan följa upp det fortsatta arbetet.

Utbildare

Magnus Ringborg, leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, utbildad i ABFT vid Drexel University, Philadelphia, USA.
Magnus är välkänd inom svensk familjeterapi som lärare, handledare, skribent, tecknare och föreläsare. 2013 blev han utsedd till Årets Familjeterapeut för sina insatser att sprida Anknytningsbaserad familjeterapi. Magnus har bl.a. gett ut boken Förändrande familjesamtal, Studentlitteratur.

Introduktion - 1 dag

Heldagsföreläsning om metodens teoretiska grunder och om forskningsresultat avseende både metodens effekter och om processer i terapin. Demonstration av de olika stegen i terapin via videoexempel.

Utbildning i ABFT - 2 dagar

Träning i smågrupper med rollspel. För att få ut det mesta av träningen behöver du, förutom att ha deltagit på introduktionsdagen, också ha någon form av systemisk/narrativ utbildning som grundläggande psykoterapiutbildning steg 1 alternativt annan psykoterapeututbildning, helst i familjeterapi.

Avancerad workshop - 1 dag

Denna workshop vänder sig till behandlare som gått grundutbildning i ABFT, tre dagar, och som har prövat på metoden en tid. Det har visat sig att deltagande i en avancerad workshop har stor betydelse för behandlare, för att vidmakthålla och utveckla kompetensen i ABFT.

Innehåll:

  • Teoretisk uppdatering avseende den senaste utvecklingen inom ABFT.

  • Genomgång av deltagarnas erfarenheter och frågeställningar.

  • Allmänna teoretiska och praktiska frågor.

Deltagare kommer att få några texter utsända i förväg.

Praktiska detaljer

Datum:
Introduktionsdag: 5 december kl.10-17
Utbildningsdagar: 6 och 7 december kl. 9-16 båda dagarna
Avancerad workshop: 8 mars 2017 kl. 10-17

Plats:
Stockholm, First Hotel Norrtull, S:t Eriksgatan 119, Stockholm (samtliga tillfällen).

Pris (inkl moms) per person:
Introduktionsdag: 1 300 kr
Utbildningsdagar: 3 500 kr
Avancerad workshop: 2 100 kr

Har du några frågor går det bra att kontakta Lilli Serpoushan, 072-206 10 71, lilli.serpoushan@humana.se.

Kontakta oss
Sök jobb här