Särskilt boende och korttid

Humana Individ och familj har korttids- och särskilda boenden med anpassade innehåll för män och kvinnor från 18 år och uppåt. Vi arbetar på uppdrag från kommuner och landsting.

Händer som håller i armar

Vi erbjuder ett brett utbud av enheter med särskilda boenden och korttidsplatser för vuxna i behov av omvårdnad, rehabilitering och habilitering samt stabilisering inom psykiatri, neuropsykiatri, rättspsykiatri och äldrepsykiatri. Bredden på vårt utbud underlättar vid eventuella behov av omplaceringar.

Utöver psykiska funktionshinder kan individen även ha en kombination med exempelvis personlighetsstörning, utvecklingsstörning, somatiska åkommor, medfödda/ förvärvade hjärnskador och fysiska handikapp. De flesta av våra enheter är handikappanpassade.

Verksamhetsinnehåll

Vi arbetar miljöterapeutiskt. Vi använder oss av evidensbaserade manualer som bygger på kognitivt- och beteendeinriktade metoder. Alla insatser är individanpassade och utgår från den enskildes behov, förutsättningar och uppdragets karaktär.

Vi arbetar för att ge stöd kring ADL och sociala funktioner med målet att uppnå ökad autonomi och stärkt självkänsla för att på sikt klara ett eget boende med reducerat omvårdnadsbehov.

Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet och kvalitet i det dagliga omvårdnadsarbetet. Våra enheter är bemannade dygnet runt.

Aktivitet och sysselsättning

Utifrån uppdraget samt den enskildes förutsättningar och behov upprättas ett veckoschema som innefattar sysselsättning och olika aktiviteter för att uppnå välbefinnande och struktur i tillvaron.

Lagrum utöver SoL

Björklunda, Björkviks Vårdhem, Eken Floby, Eslöv Villan, Ljungagården, Möllebacken, Rengsjö, Ringsjöhemmet, Skämningsfors, Stenbacka och Vittsjö tar emot enligt Öppen psykiatrisk tvångsvård och Öppen rättspsykiatrisk vård.

Kontakta oss

För frågor kring placeringar välkommen att kontakta vår placeringsrådgivning:
Tel: 0771-11 33 11 
E-post: placering@humana.se