Vuxna

Humana Individ och familj har flera HVB för vuxna över 18 år. Flera av våra enheter är särskilt inriktade på vård och behandling av personer med samsjuklighet och missbruk. Vi har även enheter för familjebehandling och neuropsykiatrisk problematik.

Man bakom kamera

Alla våra HVB förenas i en humanistisk värdegrund där en behovsanpassad vård och behandling som är baserad på respekt och jämlikhet präglar boendet. Alla våra HVB har psykolog, psykiatriker och sjuksköterska kopplade till sig. Omfattningen kan variera. Andra professioner på våra enheter är familjeterapeut, arbetsterapeut, psykoterapeut, socionom, socialpedagog m.fl.

Utöver psykiska funktionsnedsättningar kan klienterna även ha en kombination med exempelvis personlighetsstörning, utvecklingsstörning, somatisk problematik, medfödda/ förvärvade hjärnskador respektive fysiska handikapp.

Verksamhetsinnehåll

Vi arbetar miljöterapeutiskt. Vi använder oss av evidensbaserade manualer som bygger på kognitivt- och beteendeinriktade metoder. Alla insatser är individanpassade och utgår från den enskildes behov, förutsättningar och uppdragets karaktär.

Vi erbjuder utredning, vård, behandling, omvårdnad, boenden, utslussning och eftervård. Bredden på vårt utbud underlättar vid eventuella behov av omplaceringar och vid utslussning.

Vi arbetar för att ge stöd kring ADL och sociala funktioner med målet att uppnå ökad autonomi och stärkt självkänsla för att klienten på sikt skall klara ett eget boende med reducerat insatsbehov. Vi arbetar för att uppnå varaktiga hemmaplanslösningar.

Den samlade kompetensen med erfaren och engagerad personal medför trygghet, kontinuitet och kvalitet i det dagliga behandlingsarbetet. Våra enheter är bemannade dygnet runt.

Aktivitet och sysselsättning

Utifrån uppdraget, klientens förutsättningar och behov upprättas ett veckoschema som innefattar sysselsättning och olika aktiviteter för att uppnå välbefinnande och struktur i tillvaron.

Lagrum utöver SoL

Björkviks Vårdhem, Björkvik Klinta, Boheden, Eken Hössna,
K REHAB och Ringsjöhemmet tar emot klienter enligt Öppen psykiatrisk tvångsvård och öppen rättspsykiatrisk vård.

Björkviks Vårdhem, Björkvik Klinta, K REHAB och Ringsjöhemmet tar även emot klienter enligt LVM § 27. Kontraktsvård och Vårdvistelse erbjuds dessutom av Björkviks Vårdhem, Björkvik Klinta, Eken Hössna, K REHAB och Ringsjöhemmet.

Kontakta oss

För frågor kring placeringar välkommen att kontakta vår placeringsrådgivning:
Tel: 0771-11 33 11
E-post: placering@humana.se