Familjehem och öppenvård

Humana Individ och familj har jourhem, familjehem och öppenvård över hela Sverige. Vi tar emot placeringar enligt bl.a. SoL, LVU och LVM.

Flicka med huvtröja

Certifierade enligt RFF

Humanas familjehemsvård är certifierad enligt RFFs kvalitetskriterier:

  • Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning
  • Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen
  • Stödprocesser – god kompetens

Utredning och utbildning

Våra jour- och familjehem utgör basen och den viktigaste komponenten i omsorgen om de placerade och vi lägger därför stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour- och familjehem. Läs mer

Socialstyrelsen har arbetat fram en metod som kallas BRA-fam som är avsedd att fungera som ett stöd för familjehemsutredare att i ett tidigt skede identifiera de familjer som inte uppfyller de grundkriterier som man bedömer som viktiga då man ska vara familjehem. Socialstyrelsen fortsätter nu med att utveckla ytterligare verktyg, baserad på forskning och professionens kunskap, för arbetet med att utreda familjehem. Humanas familjehemskonsulenter kommer att vara med i ett av testerna av ett instrument som Socialstyrelsen utvecklar.

Att vara familjehem

Behovet av familjehem är stort i Sverige. Vi har därför tagit fram en egen webb, attvarafamiljehem.nu, där vi samlat frågor och svar och berättelser om vad det innebär att vara familjehem. Med webbplatsen vill vi sprida kunskapen om vad det innebär att vara ett familjehem och uppmuntra fler till att vilja bli ett.
Läs mer på attvarafamiljehem.nu

Kontakta oss

För frågor kring placeringar välkommen att kontakta vår placeringsrådgivning:
Tel: 0771-11 33 11
E-post: placering@humana.se

Certifiering RFF

RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) är en paraplyorganisation, som arbetar på uppdrag av medlemsenheterna, för att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet
/Global/IoF/RFF-certifierad.png