En unik vårdfläta

Genom en unik vårdfläta med specialistkompetens i varje led har Humana Individ och familj en plats för alla barn, ungdomar och vuxna med behov av särskilt stöd.

Sticklingar

Vi erbjuder specialinriktade lösningar inom flertalet problemområden, och vi har enheter med olika inriktningar.

Vår storlek och bredd gör att vi kan vara flexibla i varje enskild placering och att vi har lätt att hitta en lösning som passar varje individ utifrån dennes förutsättningar och behov.

Vi erbjuder HVB, familjehem, särskilda boenden, öppenvård och stödboende för barn, unga, vuxna och äldre. Vi har hela landet som upptagningsområde.

Vi arbetar på uppdrag av kommuner, landsting, SIS och kriminalvården. Vi tar emot placeringar enligt SoL och LVU samt även personer inom öppen psykiatrisk tvångsvård (ÖPT) och öppen rättspsykiatrisk vård (ÖRV).

Humana Individ och familj har idag ramavtal med ca 200 kommuner. En placering hos oss ska leda till att samhällskostnaderna för målgruppen minskar.

Läs mer om vilka vi är här

Kontakta oss

För frågor kring placeringar välkommen att kontakta vår placeringsrådgivning:
Tel: 0771-11 33 11 
E-post: placering@humana.se

Få senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
/Global/IoF/Nyheter.PNG