Våra boenden för vuxna

Humana Individ och familj har flera HVB, korttids- och särskilda boenden samt stödboenden med anpassat innehåll för män och kvinnor från 18 år och uppåt.

Flera av våra enheter är särskilt inriktade på vård och behandling av personer med samsjuklighet och missbruk. Vi har även enheter för familjebehandling och neuropsykiatrisk problematik samt enheter som är specialiserade inom psykiatri, geropsykiatri och demensvård för personer med eller utan somatiska omvårdnadsbehov, och välkomnar även personer med BPSD och utagerande beteenden.

Lär dig mer om våra bolag och vuxenenheter här:

Björkviksgruppen
Björntorps HVB
Eken Utslussningsenhet
Humlans HVB
K REHAB
Neuropsyk i Bollnäs
Risingsbogården
Nygårds Vård
Partnergruppen
Wikmansgården 

Få senaste nytt

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
/Global/IoF/Nyheter.PNG