Att vara familjehem för vuxna

På en hästgård inramad av höga tallar strax utanför Gävle driver Anna och Andreas ett familjehem för vuxna. Familjehem för vuxna är en placering för den som är över 18 år. De placerade kommer på uppdrag av socialtjänsten eller kriminalvården. För Anna och Andreas är familjhem för vuxna en passande del i deras verksamhet.

Familjehem för vuxna

”De flest är i rätt dåligt skick när de kommer hit. Killarna har inte haft familjelivet.” säger Anna. ”Här får de tillräckligt med struktur för att fungera i samhället. Och efter ett tag kan de placerade börja läsa in gymnasiekompetens eller söka jobb eller utbildning.”

De placerade hos Anna och Andreas bor i en egen flygel och deltar i gårdens aktiviteter på vardagarna. De hjälper till med lättare uppgifter i Andreas byggverksamhet och om möjligt i stallet eller ägnar sig åt träning eller någon annan hobby. Målsättningen är att de placerade ska hitta en rutin så att de kan fungera i samhället utan droger.

”Folk brukar fråga om jag inte är rädd för att ha dem inneboende på gården, med tanke på att vi har barn i skolåldern.” säger Anna. ”Men jag har haft femtio placerade under de tolv år jag har hållit på och jag har aldrig känt mig hotad eller utsatt. Det handlar om att få kemin att fungera. Vi ser inte på oss själva som personal utan detta är vårt hem och de placerade respekterar oss när de ser att någon bryr sig om dem. Och boendet här blir en möjlighet för dem att få en struktur. De flesta som kommer hit har en bakgrund med droger och har varit på olika behandlingshem. De vet vad det innebär att sitta på behandlingshem och detta är deras chans att slippa hamna där igen. Och det gör dem motiverade.  Det är klart att det inte alltid fungerar, men det brukar visa sig ganska snabbt.”

Rutinen på vardagarna är att man har en gemensam frukost för alla vid nio på morgonen och att man äter lunch tillsammans. Anna och Andreas har en anställd på gården. På helgerna har de placerade tid för egna aktiviteter. Men Anna och Andreas finns alltid där och ofta hittar de på saker tillsammans med de placerade som utflykter, bio eller går på restaurang.

Det är viktigt att de placerade respekterar varandra. Anna och Andreas träffar alltid de som ska placeras i förväg. På de träffarna kan de själva göra en bedömning om den som ska placeras passar in på deras gård.  Placeringstiden varierar mellan tre månader och två och ett halvt år.

”Vem som helst placeras inte hos oss. Vi har valt att bara satsat på killar då det passar oss bäst. Och de placerade respekterar varandra trots att en är pedant och en har det lite si och så med hygienen. De delar kök och badrum, men det går bra.” säger Andreas.

”För oss passar det väldigt bra att leva med placerade vuxna i vårt familjehem. Vi gillar att hjälpa människor helt enkelt och så passar det väldigt bra ihop med våra företag. Vi kan ta semester ibland med hjälp av vår anställde och våra familjer. För oss har familjehem för vuxna blivit en livsstil.” säger Anna.

Certifiering RFF

RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) är en paraplyorganisation, som arbetar på uppdrag av medlemsenheterna, för att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet
/Global/IoF/RFF-certifierad.png

Jag vill veta mer om familjehem. Kontakta mig!

Du kan också kontakta oss på Facebook eller familjehem@humana.se.

Civilstånd:
Erfarenhet av att vara familjehem:
Pågående placeringar:
Hemmavarande barn:
Storlek bostad:
Möjlighet att vara hemma: