Att vara familjehem

Det finns många barn och ungdomar som av olika orsaker behöver bo i en annan familj än sin egen. De familjer som tar emot andras barn eller ungdomar i sitt hem kallas familjehem. Det kan handla om en kortare tid eller flera år. Ibland till och med hela uppväxten. Se filmen där Eva, Astrid och Joel berättar om hur de tycker att det är att vara familjehem.

  
Att vara familjehem innebär inte bara att ta emot ett barn i sitt hem. Att stötta barnet eller ungdomen inom viktiga områden i livet som t ex skolgång och hälsa är också en viktig del. Alla barns behov och förutsättningar är unika. Och inget familjehem är heller det andra likt. Att vara familjehem innebär ofta en utmaning på ett eller annat sätt men man kan också räkna med att få mycket tillbaka i form av glädje, nya kunskaper och livskvalitet. Det är också viktigt att veta att ni får stöd, handledning och utbildning från oss hela vägen. Genom att vara ett familjehem kan du göra stor skillnad i ett barn eller ungdoms liv.

På FamiljehemSverige.se, en nationell tjänst utvecklad av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), hittar du ett enkelt test för att se om du är redo att vara familjehem. Gå direkt till testet!

Vi har lång erfarenhet av familjehemsverksamhet och under frågor och svar har vi samlat svar på de vanligaste frågorna vi möter om familjehem. Läs mer om vad det innebär att ta emot ett barn eller ungdom i familjen, hur du ansöker om att bli ett familjehem, vilket stöd du får och mycket mera.
Till vanliga frågor och svar

"När man visar ungdomar uppmärksamhet kommer det tillbaka" - Pia. Läs mer här

Certifiering RFF

RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) är en paraplyorganisation, som arbetar på uppdrag av medlemsenheterna, för att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet
/Global/IoF/RFF-certifierad.png

Jag vill veta mer om familjehem. Kontakta mig!

Du kan också kontakta oss på Facebook eller familjehem@humana.se.

Civilstånd:
Erfarenhet av att vara familjehem:
Pågående placeringar:
Hemmavarande barn:
Storlek bostad:
Möjlighet att vara hemma: