Om oss

Bakom den här webbplatsen står företaget Humana. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med familjehemsverksamhet och individ- och familjeomsorg.

Behovet av familjehem är stort i Sverige idag. Med den här webbplatsen vill vi sprida kunskapen om vad det innebär att vara ett familjehem och uppmuntra fler till att vilja bli ett. 

Humana är ett av Sveriges ledande företag inom Individ- och familjeomsorg. Vi arbetar med hela landet som upptagningsområde och vågar påstå att vi har den största samlade kompetensen inom barn-, ungdoms- och vuxenproblematik när det gäller psykosocial problematik och psykisk ohälsa.

Humana Individ och familj utgörs av väletablerade svenska företag, oftast med en lång historik, som har en sak gemensamt: vi brinner för det vi gör! Och lever i övertygelsen om att det som vi gör varje dag, kan vi göra ännu bättre tillsammans.

I Humanakoncernen finns även verksamhet inom personlig assistans och äldreomsorg och LSS. Läs mer på www.humana.se

Våra familjehem

Vår konsulentstödda jour- och familjehemsverksamhet finns över hela landet, med kontor från Lund i söder till Umeå i norr. Alla våra familjehemskonsulenter finns alltid i geografisk närhet till våra jour- och familjehem. Vi samarbetar idag med cirka 500 familjehem över hela Sverige. Vi har lång erfarenhet av att arbeta med jour- och familjhem.

När du lämnar en intresseanmälan om att bli familjehem här på webbplatsen blir du kontaktad av en av våra konsulenter. Du förbinder dig inte till något och du får gärna höra av dig även om du bara har frågor eller funderingar och inte vill bli familjhem idag. Sprid gärna webbplatsen till fler!

Vi är certifierade enligt RFF

Certifikat RFF

Humanas familjehemsvård är certifierad enligt RFFs kvalitetskriterier:

  • Ledningsprocesser – ekonomisk säkerhet, ledning och styrning
  • Kärnprocesser – god kvalitet och säkerhet för verksamheten och familjehemmen
  • Stödprocesser – god kompetens

RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) är en paraplyorganisation, som arbetar på uppdrag av medlemsenheterna, för att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet. Läs mer om RFF och certifiering.

Intresseanmälan familjehem

Via formulär nedan eller maila familjehem@humana.se.

Certifiering RFF

RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) är en paraplyorganisation, som arbetar på uppdrag av medlemsenheterna, för att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet
/Global/IoF/RFF-certifierad.png

Jag vill veta mer om familjehem. Kontakta mig!

Du kan också kontakta oss på Facebook eller familjehem@humana.se.

Civilstånd:
Erfarenhet av att vara familjehem:
Pågående placeringar:
Hemmavarande barn:
Storlek bostad:
Möjlighet att vara hemma: