Infomöte familjehem

Vi välkomnar dig som vill ta uppdrag som familjehem hos oss, där ni får möta enhetschef Charlotte Selin samt regionchef Federico Luna.

Under mötet får du information om vår nuvarande organisation med avseende på vilka kontor som arbetar i denna region och hur bemanningen ser ut.

Vi svarar på frågor som: Vi bjuder på lättare förtäring. Väl mött!

  • Hur ser de målgrupper (klienter) ut som vi idag får förfrågningar om och hur har vi organiserat oss utifrån de behov som kommuner och myndigheter har?

  • Vad är det som gäller i nuläget och vad är det som kommer gälla framöver med avseende på lagstiftning och regelverk inom familjehemsvård?

  • Ersättningsnivåer vid placering? Arvode, omkostnader och fakturering

Vi bjuder på lättare förtäring. Väl mött!

När? Den 30 januari kl. 11:00-13:00
Var? Humana, Jungmansvägen 9, Skellefteå

Anmäl dig här...

Har du frågor kan du kontakta Charlotte Selin, 070-747 87 13, charlotte.selin@humana.se.

Kontakta oss
Sök jobb här