topImage

Att vara familjehemskonsulent

I vår familjehemsvård tar vi emot barn, ungdomar och vuxna samt föräldrar tillsammans med barn. Vi samarbetar med familjehem över hela landet och har kontor från Lund i söder till Piteå i norr. Vi har också ett nära samarbete med våra öppenvårdsteam och kan på det sättet skapa lösningar som innebär en mer omfattande insats till de placerade.

Din allra viktigaste uppgift som familjehemskonsulent är att handleda och stötta de jour- och familjehem som har uppdrag från oss. Vi har hög tillgänglighet för våra familjer, för att ge stöd då det behövs.

Som familjehemskonsulent är du också med och rekryterar, utreder och utbildar våra familjehem. Vi har en intern handledarutbildning som alla konsulenter genomgår och kontinuerligt utbildar vi gruppledare som kan grund- och vidareutbilda våra familjehem.

Familjehemskonsulenten har också en viktig uppgift i att vara kontaktperson i förhållande till kommunens handläggare, ta emot förfrågningar och kontinuerligt under placeringen ha dialog med handläggaren och följa upp det uppdrag som vi får.

Vi på Humana lägger stor vikt vid att utveckla kvaliteten i det arbete vi utför så att vi säkerställer att vi utreder, utbildar och handleder våra familjehem på bästa sätt. Vi ser gärna att du som familjehemskonsulent är intresserad av utvecklingsarbete och vill delta i det.

Varför ska du arbeta på Humana?

Vi frågade Louise Cederholm, som arbetat hos oss som familjehemskonsulent sedan 2011. Läs vad hon tycker här...

Familjehems- och öppenvård i framkant

Våra jour- och familjehem utgör basen och den viktigaste komponenten i omsorgen om de placerade och vi lägger därför stor vikt vid att utreda och utbilda våra jour- och familjehem. Vi har utvecklat en utredningsmodell som bygger på Socialstyrelsens initialbedömning och Nya Kälvestens intervjumodell.

Vi håller för närvarande på att implementera en anknytningsbaserad fortbildning för familjehem som heter Connect. Modellen kommer från Kanada, där den ursprungligen utvecklades som ett föräldrastödsprogram men nu även finns anpassad för familjehem.

I öppenvården erbjuder vi i första hand metoder som i forskning och utvärdering visat sig ge positiva effekter t.ex. TFCO (f.d. MTFC), Marte Meo, IHF och FFT. Våra behandlare är utbildade socionomer eller motsvarande. Flera är steg 1- och steg 2-utbildade och/ eller har andra relevanta vidareutbildningar.

Certifiering RFF

RFF (Riksförbundet för Förstärkt Familjehemsvård) är en paraplyorganisation, som arbetar på uppdrag av medlemsenheterna, för att utveckla förutsättningarna för den förstärkta familjehemsvården med fokus på kvalitet och säkerhet
/Global/IoF/RFF-certifierad.png