Äldreomsorg hos oss

Vi driver äldreboenden på flera platser i Sverige. På Humanas äldreboenden är vi noga med att alla som bor hos oss får behålla sin självständighet, och vara de människor de alltid har varit. Alla ska bli sedda, hörda och känna att de har kontroll över sitt eget liv.

Gertrud tillsammans med en av våra medarbetare går i en korridor

Vi driver våra äldreboenden på entreprenad dvs på uppdrag från kommunen. Vi driver ett äldreboende i egen regi i Gävle och öppnar två till äldreboende i egen regi under 2017. För att få äldreomsorg och plats på ett äldreboende så är det biståndshandläggaren på kommunen som du eller dina anhöriga ska prata med.

Vi kan vår sak

Vi vet att bemötande påverkar. Vi hjälper dig när du behöver stöd och uppmuntrar dig att klara av det du vill och kan. Vi tror att självkänslan påverkas positivt av att du kan behålla din självständighet och få vara den du är. Vi vill att alla ska bli sedda och känna kontroll över det som går att påverka.

På Humana jobbar flera Silviasystrar med specialkompetens inom demenssjukdom. Att kunna bemöta våra äldre på ett bra sätt handlar om att förstå den specifika situationen och att ha den rätta kunskapen.

Kontaktman och genomförandeplan

Från dag ett på Humanas äldreboenden har du en kontaktman. Tillsammans tar ni fram en genomförandeplan och bestämmer hur dina dagar ska se ut. Skulle du inte vara nöjd med din kontaktman är det självklart bara att byta.

Måltider

Våra kostombud, som finns på alla Humanas boenden, är utbildade i hur en trivsam matsituation skapas. Mat är så mycket mer än att få i sig näring. Vi vill att måltiden ska vara en höjdpunkt och vi arbetar med olika aspekter som påverkar aptiten. 
När vi skapar en bra måltidsmiljö utgår vi från en metod som kallas FAMM (Five Aspect Meal Model) och som syftar till att ge gästen ett så bra helhetsintryck som möjligt. Fokus ligger på smak, doft och utseende, servering, rummets utformning och trivsel runt bordet samt följsamheten av riktlinjer, regler och lagar runt måltiden. För oss är alla delar viktiga.

Värdegrundsbaserat arbetssätt

På Humanas äldreboenden är Socialstyrelsens nationella värdegrund en självklar del av vårt arbetssätt. Det ska vara tryggt att bo hos oss, de boende ska få vara med och bestämma, och på våra äldreboenden ska alla kunna trivas.

Vårt uppdrag

Våra entreprenader utgår alltid från ett tydligt uppdrag från kommunen, vår beställare. Mellan oss finns ett detaljerat avtal och utöver det jobbar vi med bemötandefrågor, värdegrundsarbete och ett systematiskt kvalitetsarbete som noggrant följs upp.

Kontakta oss
Sök jobb här