Ekbacken i Sundbyberg

Ekbacken hus H är en del av Ekbackens äldrecentrum i Sundbyberg. Ekbacken ligger vackert på en höjd med närhet till vatten och omgivet av träd och grönska.

Här finns flera uteplatser och fina miljöer att promenera eller sitta och ta det lugnt i. Vi är stolta över vår individanpassade omvårdnad, vårt engagemang och vår flexibilitet som gör vardagen meningsfull för våra boende. Vårt mål är att man ska känna sig hemma och få det stöd och den hjälp som behövs för att ha en bra vardag.

Boendet

På Ekbacken finns det sex demensavdelningar och en omvårdnadsavdelning, fördelat på sju våningsplan. Alla avdelningar har egna gemensamhetsutrymmen och ett kök där de boende har möjlighet att äta och umgås. I anslutning till allrummen finns inglasade balkonger. Här finns också flera temarum, som Skogskällan, ett stimulansrum för avslappning där vi kan ordna t.ex. fotvård eller taktil massage. Vi har också finrummet som är inrett med äldre möbler och föremål för att väcka minnen till liv.

På både baksidan och framsida finns två gårdar med fina utemiljöer där vi ofta fikar under varmare årstider.

Aktiviteter

Vi arbetar för att kunna möta individerna där de befinner sig och månar om att det ska finnas aktiviteter för alla oavsett ork och hälsa. Hos oss finns bl.a. Silviasystrar med specialutbildning inom demens som utformar aktiviteter som passar för personer med demenssjukdom. Vi erbjuder aktiviteter både i grupp och enskilt tillsammans med medarbetare. Många av våra aktiviteter kretsar kring sång och musik. Vi har även musikgrupper som kommer och uppträder. Var femte vecka anordnas pubafton med levande musikunderhållning. 

I anslutning till huset finns en härlig trädgårdsanläggning som vi tillbringar mycket tid i, fikar och grillar på sommaren. Här finns upphöjda planteringslådor som är lätta att komma åt. Vi prioriterar utevistelse året runt och varje dag erbjuds promenader.

Vi gör veckoprogram med gruppaktiviteter inför varje termin som finns uppsatta på respektive avdelning. De boende har stora möjligheter att påverka dess innehåll, bl.a. genom vårt boenderåd. Enskilda aktiviteter planerar du tillsammans med din kontaktman. Varje vecka har alla en timma egentid med sin kontaktman för att göra något man själv tycker om. Dessa timmar kan sparas för att göra en längre utflykt som ett biobesök eller åka till simhallen.

Husets aktivitetslokal Ekens hjärta håller öppet varje vardag kl. 9.00-11.30. Där kan man lyssna på musik, sy, spela spel eller annat. Varje vardag kl. 14.00-19.00 finns dessutom personal från Samhall här, som ägnar sig åt social verksamhet som fika och pratstunder. En gång i veckan ordnar vi Café Hjärtat med bakelse och musikunderhållning och varje onsdag har vi finfika med bakelse och musikunderhållning.

Vid jul har vi vår traditionella julmarknad där vi bjuder på glögg och pepparkakor, säljer saker vi själva bakat och får besök av djur från Akalla 4H-gård. Vi bjuder också in andra aktörer som har försäljning. Marknaden brukar vara väldigt uppskattad av både boende och anhöriga.

Mat & dryck

Måltiderna är en viktig stund på dagen för oss och vi försöker alltid göra det till en trevlig stund. Vi arbetar enligt FAMM-modellen (The Five Aspect of Meal Model) som innebär att vi tar hänsyn till de fem aspekterna rummet, mötet, maten, styrsystemet och atmosfären. På Ekbacken finns ett centralkök som lagar alla måltider åt de boende men de tillredas och kompletteras på avdelningarnas egna kök. Det finns alltid två alternativ till lunch och middag. Skulle dessa inte passa går det att ordna annat. Personalen sitter med vid matbordet för att skapa en lugn miljö och bidra till ett socialt möte mellan våra boende.

Efter lunch serveras kaffe eller te med kaffebröd. På fredagar har vi Humanarestaurang. Då tar vi fram fint porslin och skapar en restaurangkänsla till lunchen. På helgerna dukar vi extra fint med vita dukar för att göra det festligare. På lördagarna bakar personalen på respektive avdelning någonting extra gott som vi bjuder på kl. 14 då anhöriga är välkomna. Årets högtider firas med den mat som hör till.

Vi har tillgång till kommunens dietist som utbildar personalen inom kostfrågor.

Vård & omsorg

Den hjälp du får hos oss utgår alltid från ett rehabiliterande förhållningssätt, d.v.s. du gör det du kan själv och vi stöttar dig med resten. På det viset behåller du dina funktioner längre. En omvårdnadsansvarig sjuksköterska ansvarar för din sjukvård och du har även tillgång till arbetsterapeut och fysioterapeut. Det finns en läkare kopplad till Ekbacken som du har möjlighet att lista dig hos.

Din kontaktman har till uppgift att planera, organisera och utföra omsorgsarbetet tillsammans med dig. Arbetet utförs utifrån dina behov. Syftet är att du alltid ska få en personlig, trygg och säker hjälp.

Vi har ett ständigt pågående värdegrundsarbete med utgångspunkt från Socialstyrelsens sju värdeord; självbestämmande, trygghet, meningsfullhet och sammanhang, respekt för privatliv och personlig integritet, individanpassning och delaktighet, bemötande och insatser av god kvalitet. Varje dag har vi ett av dessa begrepp som vi fokuserar extra på och kopplar till vårt arbete. Personalen skriver ner i sina refelktionsböcker hur de under dagen arbetat med dagens värdebegrepp och så tar vi upp det för diskussion vid arbetsplatsträffar och reflektionsträffar.

Vi har två Silviasystrar med specialkompetens inom demenssjukdom. De har regelbundna reflektionsmöten med omvårdnadspersonalen, där de diskuterar hur man kan hantera eventuella problematiska situationer som kommer med en demesnsjukdom. De finns också tillgängliga att komma och vara behjälpliga om det uppstår problem vid till exempel duschning eller måltider.

Välkommen till oss!

Kontakt

Tf. verksamhetschef

Tina Kiderud

Tel: 070-164 73 09

tina.kiderud@humana.se

Besöksadress

Ekbacksgränd 6 B
172 37 Sundbyberg

Telefon

Bitr. verksamhetschef
Marina Leksell

Tel: 070-164 73 14

Aktivitetsansvarig
Malin Labbé
Tel: 070-164 74 17

Gruppledare
Cathrine Nilsson
Tel: 070-164 73 40

Martha Mussie
Tel: 070-164 73 13

Telefon våningar
Våning 4
Tel: 08-518 042 04
 
Våning 5
Tel: 08-518 042 05
 
Våning 6
Tel: 08-518 042 06
 
Våning 7
Tel: 08-518 042 07
 
Våning 8
Tel: 08-518 042 08
 
Våning 9
Tel: 08-518 042 09
 
Våning 10
Tel: 08-518 042 10