Pilevallen

Pilevallens dagverksamhet är beläget på Pilegården i Staffanstorp centrum. Det ligger mitt på torget, i samma byggnad som restaurang Pilegården och Medelpunkten och granne med caféer, affärer och Myrans förskola.

Dagverksamheten är biståndsbedömd och riktar sig till hemmaboende personer som har någon form av demenssjukdom. Verksamheten är öppen kl 9.30-15.00 alla dagar i veckan.

Dagverksamhetens syfte är att ge besökarna stimulans, gemenskap och social samvaro, samtidigt som den ger anhörigvårdarna några timmars avlastning. De dagliga aktiviteterna ger besökarna struktur och innehåll i vardagen.

Verksamheten utgår ifrån det salutogena synsättet, d.v.s. vi utgår ifrån hälsobringande friskfaktorer och de möjligheter som personen har. Året runt prioriteras utevistelse såsom promenader och under sommaren flyttas aktiviteterna ut i trädgården.

Verksamheten bedrivs utifrån Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för vård och omsorg vid demenssjukdom.

Wibergsträffen

Wibergsträffens dagverksamhet är belägen i en mindre lokal på Wibergs väg. Dagverksamheten är biståndsbedömd och riktar sig till hemmaboende personer som har någon form av demenssjukdom och är i början av sjukdomsförloppet. Här finns plats för fyra personer och det finns stor möjlighet att utforma dagen efter behov. Verksamheten är öppen kl 10-15.00 alla helgfria vardagar. 

Välkommen till oss!

Kontakt

Verksamhetschef

Daniel Bevréus

Tel: 070-164 73 30

daniel.bevreus@humana.se

Besöksadress

Pilevallen
Torget 7
245 31 Staffanstorp
Tel: 046-25 15 81

Öppettider
Alla dagar: 9.30 - 15 

Wibergsträffen 
Wibergs väg 26A
245 32 Staffanstorp
Tel: 070-164 74 23

Öppettider
Helgfria vardagar: 10.00-15.00