Inriktning kultur

Södra Järnvägsgatan i Växjö kommer att ha en kulturinriktning. Det betyder att våra aktiviteter präglas av kulturinslag, såsom sång och musik, film, dans och teater. Vägledande för vilka aktiviteter som vi anordnar är självklart alltid dina egna önskemål.

När du flyttar in hos oss upprättar vi en så kallad aktivitetsanalys. Det innebär att vi tar reda på vilka dina intressen är och vilka aktiviteter som passar dig för att du ska känna att du får en meningsfull tillvaro hos oss.

Vi har en aktivitetsansvarig som tillsammans med aktivitetsombuden ansvarar för aktiviteterna. Aktivitetsansvarig är i tjänst alla vardagar.

Vi kommer även att samarbeta med lokala kulturinstitutioner, ordna kulturutflykter och aktiviteter samt bjuda in kulturella evenemang till boendet.

Telefon

Växelnummer till chefer/sjuksköterskor/
administration: 0470-101 60

Växelnummer till avdelningarna: 
0470-33 93 00

Entréplan: Väst lgh 1001-1009
Syd lgh 1010-1018
Plan 1: Väst lgh 1101-1109
Syd lgh 1110-1118
Plan 2: Väst lgh 1201-1209
Syd lgh 1210-1218
Plan 3: Väst lgh 1301-1309
Syd lgh 1310-1318