Inriktning kultur

Södra Järnvägsgatan i Växjö kommer att ha en kulturinriktning. Det betyder att våra aktiviteter präglas av kulturinslag, såsom sång och musik, film, dans och teater. Vägledande för vilka aktiviteter som vi anordnar är självklart alltid dina egna önskemål.

När du flyttar in hos oss upprättar vi en så kallad aktivitetsanalys. Det innebär att vi tar reda på vilka dina intressen är och vilka aktiviteter som passar dig för att du ska känna att du får en meningsfull tillvaro hos oss.

Vi har en aktivitetsansvarig som tillsammans med aktivitetsombuden ansvarar för aktiviteterna. Aktivitetsansvarig är i tjänst alla vardagar.

Vi kommer även att samarbeta med lokala kulturinstitutioner, ordna kulturutflykter och aktiviteter samt bjuda in kulturella evenemang till boendet.