Är du intresserad av att flytta in på Södra Järnvägsgatan?

Inflyttning är planerat att ske fr.o.m. juli 2017. För att kunna flytta in måste du ha ett beslut om särskilt boende.

Du ansöker om detta hos kommunens biståndshandläggare. På Växjö kommuns hemsida kan du läsa mer om hur du går tillväga för att söka särskilt boende.  

Om du beviljas plats på särskilt boende (vård- och omsorgsboende) kan du välja var du vill bo. Du får en valblankett av handläggaren och kan göra som högst tre val om var du vill bo. Ta gärna kontakt med oss om du har frågor eller söker mer information, eller kanske vill komma och titta på boendet.

Kontakt

Intresserad av att flytta in?
Kontakta Titti Tedenryd,
Kvalitet- och utvecklingschef
Telefon: 070-265 43 54

Intresserad av att söka jobb?
Kontakta Annelie Öhman,
HR-generalist 

SodraJarnvagsgatan@humana.se