Norra Vram Vårdboende

Insatserna utgår från den enskildes resurser och behov. Våra specialistsjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeut och läkare arbetar i team med fokus på den boendes delaktighet och inflytande så att målen med vistelsen hos oss uppnås.

Omvårdnadsarbetet utgår från den boendes funktionsförmåga, resurser och behov där strävan är att stödja vardagsstrukturen genom ADL-träning och att träna de sociala färdigheterna utifrån förmåga och behov. Verksamhetens mål är att ge människor en god livskvalitet i en trygg miljö med personal dygnet runt.

Tillsammans med kontaktpersonen upprättas individuella schemalagda sociala och fysiska aktiviteter efter förmåga, behov och önskemål från den boende.

Vi talar utöver svenska även engelska, tyska, danska, marockanska, serbokratiska och teckenspråk. Vid behov finns tolkservice att tillgå.

Enhetens sökkriterier
Placeringsform: Korttidsboende, Särskilt boende
Lagrum och tillstånd: SoL 7 kap. 1 § p. 2 – Särskild boendeform, SoL 7 kap. 1 § p. 3 – Korttidsboende, LPT, ÖPT, Plac enl HSL
Problematik: BPSD, Demens, Fysiska funktionshinder, Konvalescens, Kost och vikt, Migrationsrelaterad stress, Psykisk problematik, Psykosocial problematik, Sociala problem, Somatisk problematik, Ångesttillstånd
Metod och insats: ESL, MI - motiverande samtal, Massage
Län: Skåne
Ålder: Äldre 65 år och uppåt
Kön: Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män
Målgrupp övrigt: Par/ syskonpar, Annat etniskt ursprung
Bolag: Partnergruppen

 

Adress

Kontakt

Föreståndare:
Lise-Lotte Jönsson
042-311 58 41
lise-lotte.jonsson@humana.se

Placeringskoordinator: 
Jessica Skyllerstedt
042-311 58 17
jessica.skyllerstedt@humana.se

Du kan också ringa
0771-11 33 11 eller 
skicka förfrågan via formulär

Besök:
Norra Vramsvägen 28, Billesholm
Telefon: 042-311 58 45

SSK expedition: 042-311 58 47