Våra äldreboenden

Vi har äldreboenden på flera orter i Sverige. Vår filosofi bygger på en individbaserad service och omsorg, där du står i centrum.

På Humanas äldreboenden är vi noga med att alla som bor hos oss får behålla sin självständighet och vara de människor de alltid har varit. För att få äldreomsorg och plats på ett äldreboende är det biståndshandläggaren på kommunen som du eller dina anhöriga ska prata med.

Vi kan vår sak

Vi vet att bemötande påverkar. Vi hjälper dig när du behöver stöd och uppmuntrar dig att klara av det du vill och kan. Vi tror att självkänslan påverkas positivt av att du kan behålla din självständighet och få vara den du är. Vi vill att alla ska bli sedda och känna kontroll över det som går att påverka.

På Humana jobbar flera Silviasystrar med specialkompetens inom demenssjukdom. Att kunna bemöta våra äldre på ett bra sätt handlar om att förstå den specifika situationen och att ha den rätta kunskapen.

Kontakta oss
Sök jobb här