Våra äldreboenden

Vi har äldreboenden på flera orter i Sverige, från Gävle i norr till Vellinge i söder. Vår filosofi bygger på en personcentrerad vård och omsorg, där du står i centrum.

När du bor på något av Humanas äldreboenden ska du få behålla din självständighet och dina vanor. Vi arbetar med ett salutogent synsätt, vilket innebär att vi ser till det friska hos varje individ. För att få plats på ett äldreboende behöver du ett biståndsbeslut, vilket du ansöker om hos en biståndshandläggare på din kommun. 

Vi kan vår sak

Vi vet att ett gott bemötande är viktigt. Vi hjälper dig när du behöver stöd och uppmuntrar dig att göra det du själv klarar av. Vi tror att självkänslan påverkas positivt av att du kan behålla din självständighet och få vara den du är. Vi vill att alla ska bli sedda och känna kontroll över det som går att påverka. 

På Humana arbetar flera Silviasystrar med specialkompetens inom demenssjukdom. Att kunna bemöta våra äldre på ett bra sätt handlar om att förstå den specifika situationen och att ha den rätta kunskapen.

Kontakta oss
Sök jobb här