En meningsfull vardag

På Humana arbetar vi dagligen för att våra kunder ska ha en meningsfull och stimulerande vardag med fokus på individens önskemål och behov.

Utgångspunkten i Humanas synsätt på aktiviteter är individen och dess intressen. Vi arbetar naturligtvis också enligt socialtjänstlagen 5 kap 1 § "Socialtjänsten ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra". Vi arbetar individbevarande med hjälp av genomförandeplan, individuell aktivitetsanalys och levnadsberättelse.

Individuell aktivitetsanalys

Analysen är grunden i arbetet med det sociala innehållet. I aktivitetsanalysen utforskar vi tillsammans med dig vad som är viktigt för dig, vad du ser fram emot under dagen och hur du önskar fylla dina dagar.

Levnadsberättelse

Levnadsberättelser används för att ta till vara på dina tidigare erfarenheter och livsbetingelser. Det är ett av våra verktyg för att kunna anpassa våra aktiviteter efter dig som kund och kunna ge stimulans i vardagen. Aktivitetsanalyserna och levnadsberättelserna ligger sedan som grund för aktivitetsutbudet och varje kund får ett individuellt anpassat veckoschema utifrån sina önskningar. För att dagarna ska bli meningsfulla för dig är det viktigt att omvårdnadspersonalen använder sig utav den genomförandeplan, livsberättelse och aktivitetsanalys som har upprättats. Kontaktmannen och aktivitetsansvariga skapar tillsammans goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter och ett innehållsrikt liv för våra kunder.

Aktiviteter i Humana sker på fyra olika nivåer:

  • Individuella aktiviteter
  • Gruppaktiviteter
  • Aktiviteter för hela enheten
  • Aktiviteter utanför enheten
Kontakta oss
Sök jobb här