En meningsfull vardag

På våra äldreboenden erbjuder vi aktiviteter dagligen för att du ska få en meningsfull och stimulerande vardag.

Olika aktiviteter: Cyklar, klappar häst och plockar jordgubbar

Aktiviteterna sker alltid på dina önskemål och behov. Vi arbetar naturligtvis enligt Socialtjänstlagen 5 kap 1 § - Socialtjänsten ska verka för att äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra. Med hjälp av genomförandeplan, individuell aktivitetsanalys och levnadsberättelse får du möjlighet att fortsätta leva ditt liv precis som du vill. 

Aktiviteter i Humana sker på fyra olika nivåer:

  • Individuella aktiviteter
  • Gruppaktiviteter
  • Aktiviteter för hela enheten
  • Aktiviteter utanför enheten

Individuell aktivitetsanalys

Analysen är grunden i arbetet med det sociala innehållet. I aktivitetsanalysen utforskar vi tillsammans med dig vad som är viktigt för dig, vad du ser fram emot under dagen och hur du önskar fylla dina dagar.

Levnadsberättelse

Levnadsberättelser används för att ta till vara på dina tidigare erfarenheter och livsbetingelser. Det är ett av våra verktyg för att kunna anpassa våra aktiviteter efter dig som kund och kunna ge stimulans i vardagen. Aktivitetsanalyserna och levnadsberättelserna ligger sedan som grund för aktivitetsutbudet och varje kund får ett individuellt anpassat veckoschema utifrån sina önskningar. För att dagarna ska bli meningsfulla för dig är det viktigt att omvårdnadspersonalen använder sig utav den genomförandeplan, livsberättelse och aktivitetsanalys som har upprättats. Kontaktmannen och aktivitetsansvariga skapar tillsammans goda förutsättningar för meningsfulla aktiviteter och ett innehållsrikt liv för våra kunder.

Kontakta oss
Sök jobb här