Kontakta oss
Sök jobb här

Förutsättningar för en meningsfull vardag

Inom Humana äldreomsorg arbetar vi för att din vardag ska kännas meningsfull och att du ska kunna vara aktiv i den utsträckning du vill. Med fokus på att se till det friska hos varje individ jobbar vi för att du ska känna dig hemma.

På alla våra äldreboenden finns en aktivitetsansvarig anställd för att ansvara för aktiviteterna på boendet. Vi jobbar med aktivtetsanalyser och utgår alltid från individens behov då vi planerar aktiviteter.

Centralt i våra verksamheter är vikten av god kvalitet kring måltiderna. Därför följer vi FAMM-modellen (The Five Aspect of Meal Model) vilket innebär att vi tänker på de fem olika aspekterna rummet, mötet, maten, styrsystemet och atmosfären för att skapa en trevlig stund under måltiderna. 

Vägledande i vår verksamhet är vårt kvalitetssystem och vårt värdegrundsarbete. Våra värdeord är: glädje, engagemang och ansvar och det är dessa ord som genomsyrar hela vår verksamhet på Humana.

Tyck till om oss

Dina synpunkter är viktiga för oss i arbetet med att hela tiden utveckla och förbättra vår verksamhet. Läs mer