RSU Helsingborg

Vi använder oss av evidensbaserade metoder som rekommenderas i de Nationella riktlinjerna. Beroende på den enskildes behov och förmåga anpassas behandlingen som sker individuellt. Nya färdigheter tränas och praktiseras i vardagen.

Behandlingen sker i tre faser med motivation, vidmakthållande av drogfrihet och psykosociala insatser i form av bland annat boende och sysselsättning. Vi använder följande metoder:

 • KBT inriktad missbruksbehandling som CRA, ÅP och HAP.
 • Webbaserat spelmissbruksprogram
 • KSL, kriminalitet som livsstil
 • Psykoterapi för vuxna med ADHD
 • KBT-terapi
 • Färdighetsträning utifrån DBT
 • ASI (öppenvård)

Familjehem

Vi erbjuder välutredda och noggrant utvalda familjehem. I samband med placering får alltid den placerande myndigheten ta del av aktuell familjehemsutredning samt utdrag från social-, misstanke- och brottsregister.

Familjehemmen får regelbundet fortbildning och vid behov även handledning av extern familjeterapeut.

För att skapa bästa förutsättningar för klienten kan vi idag erbjuda att den enskilde först placeras på ett behandlingshem för att sedan påbörja en anpassad och successiv utslussning till ett lämpligt familjehem.

Öppenvård

Vi är specialiserade på att hjälpa och behandla personer med någon form av missbruk och psykisk ohälsa. Våra mobila behandlare kan erbjuda olika behandlingsinsatser. För att vi skall påbörja en behandling och uppnå resultat krävs att uppdraget omfattar minst fyra sessioner. Vi erbjuder även en LARO-mottagning.

RSU Helsingborg

Bolag: Ramlösa Social Utveckling
Kommun: Helsingborg
Ålder: 16 år och uppåt
Kön: Kvinnor och män
Antal platser: n/a
Placeringsform: Familjehem eller öppenvård
Verksamhetsansvarig
Placering och rådgivning

Placeringskoordinator:
Minela Zarifovic, 0413-255 70, minela.zarifovic@humana.se

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller skicka förfrågan via formulär

Ramlösa Social Utveckling:
Kontoret är öppet vardagar 8-17
info.rsu@humana.se
Tel  042-29 02 60
Fax 042-29 02 95

Beredskap kvällar och helger 042-29 02 67


Certifikat ISO

Vårt ledningssystem är certifierat och
uppfyller kraven i ISO 9001:2015.

 

 • Enhetens sökkriterier

 • Problematik: ADD, ADHD, Alkoholmissbruk, Blandmissbruk, Kriminalitet, Läkemedelsmissbruk, Narkotikamissbruk, Psykisk problematik, Psykoser, Psykosocial problematik, Relationsproblem/ -störningar, Sociala problem
 • Lagrum och tillstånd: Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • Metod och insats: CRA, DBT, KBT, MI - motiverande samtal, Subutex/ Metadon-beh., Återfallsprevention
 • Placeringsform: Öppenvård, Familjehem
 • Län: Skåne
 • Ålder: Unga 13-17 år, Unga vuxna 18-20 år, Vuxna 21-65 år, Äldre 65 år och uppåt
 • Kön: Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • Bolag: Ramlösa Social Utveckling
 • Ålderskategori: Vuxen
 • Certifierat ledningssystem: ISO 9001:2015