RSU Helsingborg

Det finns en lång tradition i Sverige av familjehemsvård för unga och vuxna personer med missbruksproblematik. Behandlingsmässigt motsvarar vår familjehemsvård idag den institutionella vården.

Fördelarna med familjehemsvård för unga och vuxna är många och uppenbara. Steget från familjehemsvården till ett eget boende, skola, studier eller arbete är kort. Att göra sin behandling i en normaliserande miljö mitt i samhället och samtidigt få arbeta med sin problematik ökar sannolikheterna för en långsiktigt hållbar rehabilitering. RSU kan idag erbjuda familjehemsvård i södra Götaland. I samarbete med övriga Humana kan vi även erbjuda familjehemsvård i andra delar av landet.

Våra familjehem är noggrant utvalda och utredda familjer. Familjerna får kontinuerligt handledning och utbildning. Familjens normala miljö och sociala nätverk utgör grunden för en positiv inlärning och möjlighet till en nystart i livet för klienten.

Behandlingen består av en kombination av social rehabilitering och behandlingsinsatser som anpassas efter klientens behov. Nya färdigheter tränas och praktiseras i vardagen. Vi använder oss av den evidensbaserade metoden CRA som rekommenderas i Socialstyrelsens Nationella Riktlinjer. Till behandlingen finns även ett urval av tilläggs-tjänster såsom ÅP, KSL, HAP, Färdighetsträning utifrån DBT, LARO m.fl.

Mer om vår LARO-mottagning.

RSU Helsingborg

Bolag: Ramlösa Social Utveckling
Kommun: Helsingborg
Ålder: 16 år och uppåt
Kön: Kvinnor och män
Antal platser: n/a
Placeringsform: Familjehem eller öppenvård
Verksamhetsansvarig
Placering och rådgivning

Placeringskoordinator:
Minela Zarifovic, 0413-255 70, minela.zarifovic@humana.se

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller skicka förfrågan via formulär

Ramlösa Social Utveckling:
Drottninggatan 3, Helsingborg

Kontoret är öppet vardagar 8-17
info.rsu@humana.se
Tel  042-29 02 60
Fax 042-29 02 95

Beredskap kvällar och helger 042-29 02 67


Certifikat ISO

Vårt ledningssystem är certifierat och
uppfyller kraven i ISO 9001:2015.

  

 • Enhetens sökkriterier

 • Problematik: ADD, ADHD, Alkoholmissbruk, Blandmissbruk, Kriminalitet, Läkemedelsmissbruk, Narkotikamissbruk, Psykisk problematik, Psykoser, Psykosocial problematik, Relationsproblem/ -störningar, Sociala problem
 • Lagrum och tillstånd: Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • Metod och insats: CRA, DBT, KBT, MI - motiverande samtal, Subutex/ Metadon-beh., Återfallsprevention
 • Placeringsform: Öppenvård, Familjehem
 • Län: Skåne
 • Ålder: Unga 13-17 år, Unga vuxna 18-20 år, Vuxna 21-65 år, Äldre 65 år och uppåt
 • Kön: Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • Bolag: Ramlösa Social Utveckling
 • Ålderskategori: Vuxen
 • Certifierat ledningssystem: ISO 9001:2015
 • Region: Hela Götaland, Södra Götaland