RSU LARO-mottagning

Vår LARO-mottagning erbjuder läkemedelsassisterad behandling och rehabilitering för dig som är beroende av opioider. Vår personal erbjuder en individuellt anpassad behandling utifrån dina behov och förutsättningar. Du behöver ingen remiss utan är välkommen att själv ta kontakt med oss på mottagningen för att ansöka om behandling.

Vi arbetar enligt Socialstyrelsens riktlinjer och föreskrifter. Vi har erbjudit underhållsbehandling sedan 2002. Från den 1 april 2014 gäller Vårdval Skåne för LARO-patienter och vi arbetar sedan dess på uppdrag av Region Skåne. På mottagningen arbetar sjuksköterskor, specialistsjuksköterska, specialistläkare i psykiatri, kurator, behandlare och psykolog.

Vi erbjuder:

 • Läkemedelsassisterad behandling med Suboxone, Metadon och Buprenorfin
 • Samtalsterapi, KBT och MI
 • CRA, Återfallsprevention, ADHD-skola mm.
 • Psykologutredning
 • Medicinskt stöd vid psykisk ohälsa
 • Nära samarbete med andra aktörer som är aktuella för dig exempelvis Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Socialförvaltningen m.fl.

RSU LARO-mottagning

Bolag: Ramlösa Social Utveckling
Kommun: Helsingborg
Ålder: 18 år och uppåt
Kön: Kvinnor och män
Antal platser: n/a
Placeringsform: Öppenvård
Verksamhetsansvarig
Placering och rådgivning

Ramlösa Social Utveckling i Helsingborg:
Drottninggatan 3, Helsingborg

Tel 042-29 04 60
Fax 042-29 02 95
mottagning.rsu@humana.se


Certifikat ISO

Vårt ledningssystem är certifierat och
uppfyller kraven i ISO 9001:2015.

 • Enhetens sökkriterier

 • Problematik: ADD, ADHD, Företagshälsovården/ Missbruk, Narkotikamissbruk, Psykisk problematik, Psykoser, Psykosocial problematik
 • Lagrum och tillstånd: Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • Metod och insats: CRA, KBT, MI - motiverande samtal, Subutex/ Metadon-beh., Återfallsprevention
 • Placeringsform: Öppenvård
 • Län: Skåne
 • Ålder: Unga vuxna 18-20 år, Vuxna 21-65 år, Äldre 65 år och uppåt
 • Kön: Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • Bolag: Ramlösa Social Utveckling
 • Ålderskategori: Vuxen
 • Certifierat ledningssystem: ISO 9001:2015
 • Region: Hela Götaland, Södra Götaland