Falun

Humana Familjehem och öppenvård arbetar över hela landet med en bred målgrupp där vi kan ge hjälp till förändring hemma i familjer eller erbjuda placering i väl utredda jour och familjehem.

Certifikat RFF

I de familjer vi möter så kan barnen eller ungdomarna uppvisa beteenden som "hemmasittande" dvs. inte gå i skolan eller delta i sociala aktiviteter, kriminalitet, missbruk, självskadande etc. För att komma tillrätta med detta så behöver man arbeta med den unga själv, med hens familj, nätverk, skola och andra som finns kring den unga.

Ursprunget till beteendet kan vara många och härröra ur både egna svårigheter, miljön som den unga lever i och i den kommunikation som sker i familj och nätverk. Unga personer som hamnar i negativa cirklar kan ha en tendens att i samspel med sin omgivning bete sig på ett sätt så att relationer till familj, nätverk och prosociala vänner går om intet medan man istället skapar band och upplever tillhörighet till personer och situationer som försämrar möjligheterna till ett fungerande vuxenliv på sikt.

Öppenvården riktar sig till familjer som behöver hjälp med att återupprätta relationer mellan familjemedlemmar, skapa kommunikation och därmed tillsammans med den unga, familjen och andra som finns runtom arbeta mot mål som är aktuella i det specifika fallet.

Till vår hjälp i detta arbete har vi olika metoder som vi, genom att de är beforskade, vet fungerar för att öka möjligheten för barnet, den unga och hens familj att minska problemtyngden.
Dessa metoder heter TFCO (Treatment Foster Care Oregon - f.d. MTFC) och IHF (Intensiv Hemmabaserad Familjebehandling).

Här kan du läsa mer om TFCO
Här kan du läsa mer om IHF

Separat eller i kombination med metoderna ovan så kan vi i vår öppenvård också erbjuda t.ex. Marte Meo, RePulse och andra metoder och verktyg som underlättar arbetet med att nå önskade mål för de unga och deras familjer.

Med insatser som sätts in i tid till familjer som har hamnat i negativa mönster så kan man många gånger undvika placering utanför hemmet. I en del ärenden har dock situationen blivit sådan att barnet, den unga eller föräldrar och barn tillsammans behöver placeras utanför hemmet. Vi har då jour- och familjehem som kan ta emot.

Jour- och familjehemsvården riktar sig till barn, unga, föräldrar och barn och även vuxna som av olika anledningar under en kortare eller längre tid behöver bo utanför det egna hemmet.

Det kan vara barn och unga vars föräldrar inte har förmåga att ge den omsorg som barnet behöver men det kan också vara unga som på grund av sitt eget beteende inte kan bo kvar i sin familj. En del barn och unga som kommer till oss är ensamkommande flyktingbarn som behöver en familj att bo i. Vi kan också erbjuda familjehem till vuxna personer som på grund av kriminalitet, missbruk eller psykiska problem behöver stöd av en familj på sin väg ut till självständigt boende.

I många fall kan det vara bra att kombinera familjehemsvård och det vi erbjuder i vår öppenvård. Det kan t.ex. handla om att ge biologiska föräldrar stöd i att hantera att ha ett barn som bor i familjehem. Det kan också handla om att ge stöd till biologiska föräldrar då barnet ska flytta åter hem. Då barn och unga placeras på grund av sitt eget beteende så räcker inte alltid familjehemmets omsorger till för att förändra de negativa cirklar som barnet har hamnat i och det är då ett bra stöd att komplettera placeringen i familjehem med insatser i form av ungdomsbehandlare, Marte Meo eller annat som ökar möjligheterna att stärka skyddet runt den unga och minska risken för sammanbrott i familjehemmet.

Här kan du läsa mer om vår jour- och familjehemsvård

Bland vår personal finns det flera personer som är flerspråkiga. Bland våra familjehem finns en bred kulturkompetens i bl.a. den arabiska, persiska och romska kulturen och språken.

Vi har 8 huvudenheter och 20 kontor strategiskt placerade med närhet till kollektivtrafik.

Falun

Bolag: Flera
Kommun: Falun
Ålder: 0-17 år
Kön: Flickor och pojkar
Antal platser: ca 700 i hela landet
Placeringsform: Familjehem eller öppenvård
Verksamhetsansvarig
Placering och rådgivning

Jour- och familjehemsvård
0250-717 87

Öppenvård:
0250-717 87

Du kan också ringa 0771-11 33 11 eller skicka förfrågan via formulär

Besök: Kyrkogatan 22, Mora (regionkontor)

Kontaktuppgifter
Här kan du ladda hem kontaktuppgifter till vår personal och vårt kontor i Falun.

 • Enhetens sökkriterier

 • Problematik: ADD, ADHD, Adoptionsproblematik, Alkoholmissbruk, Anorexia, Aspergers syndrom, Autismspektrum, Bipolär sjukdom, Blandmissbruk, Borderline, BPSD, Damp, DCD, Dubbeldiagnos, Fobier/ depressioner, Fysiska funktionshinder, Företagshälsovården/ Missbruk, Hedersrelaterat, Incest, Inlärningssvårigheter, Konvalescens, Kost och vikt, Kriminalitet, Läkemedelsmissbruk, Migrationsrelaterad stress, Misshandel/ våldsövergrepp, Narkotikamissbruk, Neuropsykiatrisk problematik, Neuroser, Personlighetsstörning, Posttraumatisk stress - PTSD, Psykisk problematik, Psykisk utvecklingsstörning, Psykoser, Psykosocial problematik, Relationsproblem/ -störningar, Schizofreni, Självskadebeteende, Skolproblematik, Sociala problem, Somatisk problematik, Spelmissbruk, Tourettes syndrom, Trauma, Tvångssyndrom - OCD, Ångesttillstånd, Ätstörningar, Övergreppsproblematik
 • Ålder: Barn 0-12 år, Unga 13-17 år
 • Placeringsform: Konsulentstödda jourhem, Konsulentstödda familjehem, Kraftigt förstärkta familjehem, Behandlingsfamiljer (TFCO f.d. MTFC), Skyddat boende, Öppenvård, Familjehem, Akutplacering, Utredningsplacering
 • Metod och insats: ACT, ART, BBIC, Connect, CRA, DBT, Ett hem att växa i, HAP - Haschavvänjning, IHF, KBT, Kognitiv psykoterapi, MarteMeo, MI - motiverande samtal, TFCO (f.d. MTFC), Nya Kälvesten, RobboMeo, Återfallsprevention
 • Lagrum och tillstånd: SoL 6.1 - Familjehem, LVU, Kontraktsvård, Tillstånd krävs inte för denna verksamhet
 • Län: Dalarna
 • Kön: Både flickor/ kvinnor och pojkar/ män
 • Målgrupp övrigt: Ensamkommande, Familjer, Föräldrar och barn, Gravida, Par/ syskonpar, Annat etniskt ursprung, Transsexualitet
 • Bolag: Baggium, Familjeforum, Familjevårdskonsulenterna, KBT Mälardalen, Sociala Tjänster, Tiangruppen, Södertörns Familjevård, Familjestödsgruppen i Sthlm
 • Ålderskategori: Barn eller ungdom
 • Region: Hela Svealand, Västra Svealand