Anlita oss

Vi erbjuder personal med hög kompetens och gedigen erfarenhet till privat och offentlig verksamhet. Vårt mål är att lösa ert specifika behov. Vi skräddarsyr passande lösningar. Vi hyr ut och rekryterar utredare, behandlare, chefer och handledare/mentorer inom socialtjänstens områden men även personal inom vård och omsorg samt skola. Vi arbetar med matchning och med uppföljningar under pågående uppdrag och utvärderar alltid insatsen vid avslut.

Vår största verksamhet består i dagsläget av uthyrning av socionomer inom socialtjänstens alla områden. Våra kvalificerade socionomer täcker upp vid arbetstoppar, vakanser, sjukskrivningar, semestrar, interimslösningar vid rekrytering eller tar sig an enstaka utredningar.

Vår kvalificerade personal täcker upp vid arbetstoppar, vakanser, sjukskrivningar, semestrar eller tar sig an enstaka utredningar. Hög kvalitet genomsyrar vår verksamhet och vi är måna om att följa upp att både inhyrd personal och kunder känner sig nöjda.

Kontakta oss...

Socionom

/Global/IoF/Humana%20Bemanning/BFA%20f%c3%a4rg%2010%20cm.jpg

www.tryggbemanning.se

Jag vill veta mer om humana | bemanning. Kontakta mig!

Du kan också kontakta oss på 070-164 73 69 eller info@humanabemanning.se.