Program

Vi har delat upp programmet i två delar, en för dag 1 och en för dag 2, för att det ska bli enklare att överblicka.

Till programmet:

18 maj: Dag 1...
19 maj: Dag 2...

Innehållet i ord

Humana Akademin

Tryggve Balldin är moderator